Saturday, 25 October 2008

Seminarium nr 2

En mycket givande dag! Efter att ha varit på morgonmässan och sedan fått hjälp av Barbro med lite mer tips om hur man söker i databaser på nätet, åkte jag ut till University of Western Cape (UWC), där jag skulle träffa Hans. Först fick jag vara med, när hans gick igenom en essay tillsammans med André du Plooy. Den handlade om liturgin som ett pastoralt möte. Spännande! Efter en timmes samtal om hans essay gick vi till campus-cafeterian och drack kaffe, tillsammans med professor Christo Lombard, en kollega till Hans. Han skulle sedan vara med på ett seminarium, där mitt metodkapitel vara huvudämne. I sista stund kom även Willie Engelbrecht. Det är en av Hans post graduate students, som även han skriver om SACC. Hans hade försökt få tag i Willie, men visste inte om budskapet hade gått fra. Det hade det! Så vi blev fem personer, precis som i Bloemfontein. Det blev ett mycket spännande samtal. Denna gång med forskare från ett helt annat sammanhang. Efter drygt en timme fick Hans sätta punkt för samtalet, som annars hade kunnat hålla på betydligt längre.
Jag är mycket tacksam för denna möjlighet att få synpunkter och konstruktiv kritik från kollegor i Sydafrika. Tillsammans med erfarenheterna från seminariet i Bloemontein utgör det en god grund för mina fortsatta studier. Inte minst upplevelsen av att jag är på rätt spår.

No comments: