Thursday, 6 October 2016

Bajsattack

SvT rapporterar:
Sveriges nytillträdda ambassadör, Cecilia Julin, fick ett oväntat välkomnande igår när hon besökte Kapstadens universitet. En grupp studenter bröt sig in i lokalen och började kasta mänsklig avföring omkring sig.
Enligt SVT Nyheter
… ser hon tillbaka på händelsen som en mycket tråkig och obehaglig upplevelse – men hon känner inte att det hela hade specifikt med henne att göra.
Det handlar i själva verket om den landsomfattande proteströrelse, som kallas
#feesmustfall
Själva begreppet är en utveckling av en tidigare protestkampanj, som lyckades få bort den stora Cecil Rhodes-statyn framför huvudingången till University of Cape Town.
#rhodesmustfall
Den kampanjen innebar en viktig dialog kring huruvida Sydafrika arbetat färdigt med sitt koloniala arv eller inte. Den nuvarande kampanjen hänger självklart ihop med den förra men är mer konkret. Studenter vill helt enkelt att avgifterna på universiteten ska sänkas eller helt tas bort. Ett rimligt krav. Att protesterna idag är så kraftfulla har att göra med många universitets önskan att tvärtom höja avgifterna.

Från en svensk horisont uppfattas självklart en bajsattack som oerhört osmaklig. Det är då viktigt att komma ihåg att detta i den sydafrikanska kontexten inte är något nytt. Inte minst i en betydligt mer grundläggande fråga, den som handlar om rätten till land, har detta sätt att protestera använts.

Ses'khona People's Rights Movement använde den utanför Kapstadens flygplats 2013. Detta är bara ett exempel. Mer finns att läsa i en artikel publicerad av News 24.

Varför just bajsattacker? Professor Ernst Conradie knyter i en artikel publicerad i Scriptura ihop det med den sanitära situation som de fattigaste i Kapstadens kåkstäder lever under.  De som saknar avlopp får istället hinkar till sina toaletter, som hämtas en gång i veckan. Den dagen ligger en stank av avföring över området och trots löften från politiker lever detta så kallade ”bucket system” kvar.

I t ex Port Elisabeth rapporterade SABCNews tidigare i år att 18 000 hushåll fortfarande har "the bucket system".

Insatt i ett historiskt sammanhang är det inte alls obegripligt att människor vars förfäder och förmödrar fråntagits sina landområden och vilka nu bor i kåkstäder utan de mest grundläggande sanitära systemen på plats, till slut tappar tålamodet och reagerar. Är det förkastligt att de någon enstaka gång visar hur deras vardag ser ut?


De som utför bajsattacker döms i Sydafrika. Det är ett brott. Men frågan är vilket som är det större brottet? 

Sunday, 2 October 2016

Surströmming och palt

Vilken helg! Vi har haft glädjen att träffa familj, släkt och goda vänner i olika konstellationer. En fantastisk dopgudstjänst på lördagen och söndagsmässa fylld av änglar och barnafötter i morse.

Dessutom har vi, under samma helg, fått äta både surströmming och palt. Vilken höjdare. Palt bjöds vi på som söndagslunch. Just nu känner jag att jag kanske inte borde ätit 4 stycken men då var det ett mycket rimligt beslut.

Och så igår. Surströmmingsskiva i en bygdegård ute på den uppländska landsbygden. På Trögden. Den halvö som går ut i Mälaren, söder om Enköping.

Det blir ändå just från surströmmingsskivan jag måste lyfta fram två lite osannolika sammanträffanden.

En man, som jag aldrig träffat förut, visade sig komma från Alby, en liten socken i Medelpad. Han trodde nog inte att jag skulle känna till denna relativt lilla by. Det var där jag ledde min första högmässogudstjänst (eller som det hette då: högmässa utan nattvard) midsommarhelgen 1980. Jag var 19 år och tjänstebiträde.

En annan person på surströmmingsskivan hade bott i Sydafrika i 27 år men var hemflyttad till Sverige sedan en tid.

- Var i Sydafrika bodde Du?
- I Kapstaden
- Var där?
- I Rondebosch.
- Vilken gata?
- Loch Road.
Jag bodde i Sydafrika som ung. 1981-82. Jag bodde i Kapstaden. I Rondebosch. På Loch road. Humor!

Mina rötter från norra Sverige och södra Afrika sammanflätade under en helg som även innehållit gastronomiska upplevelser från min uppväxt. Underbart!

Thursday, 22 September 2016

Facebook – Guds bok

Idag har jag mött blivande diakoner, som studerar på distans, vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det var homiletik på schemat. De hade fått i uppgift att utforma andakter och redovisa dessa inför klassen. Fokus låg på budskapet.

Vi använder en bok av Eva Abragi, utgiven på Verbum 2004, som heter:
Andaktens byggstenar
Hon lyfter fram följande:
Bibeln
Budskapet
Bilden  
Bönen
Busiken
Självklart faller jag för humorn i att skoja till det i den sista byggstenen. Eva menar att minimum i en kristen andakt är att ha med bibeln och bönen. Jag håller med. Temat var:
Rik inför Gud
De studerande var uppfinningsrika. I en andakt för barn fick vi fundera över innehåller i en skattkista. Det visade sig vara en spegel, där vi kunde se vår egen spegelbild – skapade till Guds avbild. En annan visade bilder på olika lador och frågan ställdes:
Hur ser Din lada ut?
Bakgrunden var Jesu liknelse om den rike mannen som samlade i sina lador, för att finna att han måste lämna allt en dag. Ytterligare en ställde frågor på ett äldreboende om hur de äldre, eventuellt, fått lämna över gården till sina barn eller kanske se den köpas upp av någon annan. Vi fick vara med på en samling för nyblivna föräldrar, där var och en fick ett höstlöv att hålla i och utifrån det fundera över sitt liv. På en personalandakt låg ett stort hjärta på golvet och vi mediterade över en text från 1 Johannesbrevet om att älska sina syskon.

Susanne tecknar orden: "Jag ber för Dig" till Agneta.
Jag har fått löfte att publicera ett foto på Agneta och Susanne. Agneta är teckenspråkig och i Susannes och hennes andakt fanns det med ett moment, där var och en fick ta emot ett ljus och se följande ord tecknas:
Jag ber för Dig!
Det var starkt och det är verkligen en tillgång att ha teckenspråkiga studerande, som lyfter in ytterligare ett språk i vår lärande miljö. Exempelvis har vi samtalat mycket om busikens betydelse för den som inte hör den. Något att vara medveten om.

Marita och Tina hade valt Facebook som bild för att åskådliggöra budskapet. Frågan var, om Facebook istället skulle ha hetat Godbook – vilka uppdateringar skulle vi då göra? Om det var inför Gud vi valde att ladda upp olika bilder och texter. Mycket tankeväckande. Vad är det som gör mig

Rik inför Gud.

Wednesday, 21 September 2016

Fairtrade Challenge 20 oktober

Nu är det mindre än en månad kvar. Om Du som läser detta finns i något sammanhang den 20 oktober där det förekommer fika, kan Du delta. Ett födelsedagsfika med rättvisemärkt te och kaffe. Personalfika på en arbetsplats. Möte i bostadsrättsföreningen eller utbildning av matchledare i ungdomsfotbollen. Spelar ingen roll.

Gå in på hemsidan för Fairtrade Challenge och anmäl Ditt lag. Länken kommer här.

Om Du bor i närheten av en Fair Trade Shop - gå dit och handla det rättvisemärkta, som ska fikas upp. Det kan såklart vara te eller kaffe. Men det finns säkert också kakor eller ingredienser till något ätbart. Choklad mm.

I Uppsala finns Fair Trade Shop Globalen. Butiken finns på Sysslomansgatan 2. I Kyrkans hus. Den har öppet vardagar 11-18 och lördagar 11-15. Jag är stolt och glad ordförande för föreningen som står bakom butiken. Det kommer säkert att finns gott om förslag på vad som kan finnas på fikabordet den 20 oktober. Besök alltså butiken!

Och anmälan Ditt fikabord till Fairtrade Challenge!


Friday, 16 September 2016

Talita koum, Jesus och Greven av Monte Cristo

Det är Pridefestival i Uppsala. Jag har varit med i planeringsgruppen. Jag skulle ha modererat ett samtal med polisen ikväll men polisen hoppade av i sista stund på grund av brist på poliser i tjänst. Tråkigt. Uppsalas Pridefestival har ett särskilt fokus på utländska medborgare och det kommer många asylsökande. De hade behövt få föra ett samtal med svensk polis. Det hade också varit spännande att få leda det samtalet.

Lionessas och Annas röster passade mycket bra ihop.
Men mycket annat händer under helgen. Tidigare idag var vi på konsert med Lionessa. Vi känner henne. Hon framför egenskrivna sånger om hur det är att vara transperson. Det blir svårt att ge ord åt det hon förmedlar men jag ska försöka genom att beskriva två av sångerna.

Den ena handlar om Greven av Monte Cristo. Edmond Dantès blir sviken av sina vänner och hamnar i fängelse. I fängelset föds en dröm om att finna den skatt som ska göra att Dantès kan komma tillbaka, förändrad.

Den andra handlar om den lilla flickan som Jesus uppväcker från de döda enligt Mark 5:41. Lionessa såg mig i publiken och sa att eventuella närvarande teologer får komma med invändningar efter konserten. Men jag har inga invändningar. När Jesus befriar människor enligt de bibliska berättelserna inbjuds vi att gå in i berättelsen och få del av befrielsen.

Båda berättelserna blir i Lionessas tolkningar, bilder av en transpersons resa ut i friheten. De och flera andra sånger blev starka uttryck för hopp och framtidstro. Och en uppmaning till oss som lyssnade att inte vara rädda.

Monday, 29 August 2016

Ett enda bröd ...

Under många år har jag bett Olov Hartmans välkända och älskade nattvardsbön:
Ett enda bröd och en enda mänsklighet ...
Den är fin. Tankeväckande och uppfordrande. Jag ber den gärna och hoppas att den ska finnas levande hos oss länge.

Samtidigt gnager en liten tanke i mig. Något i kyrkosynen. Ömsesidigheten. Behovet att få bidra, ge, behövas. Men när får vi ta emot vad andra har att ge?

Nej, det kanske inte är rätt att kritisera en bön. Men går det att utveckla en bön? Tänka vidare? I så fall skulle jag vilja be ungefär såhär:
Gud, du inte bara blev utan Du är också ett svar på vår bön.
Du är bröd för vår hunger.
Vi ber Dig:
Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd.
Samtidigt ber vi dig:
Öppna våra ögon, så att vi ser att vi saknar sådant, som andra äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört.
Vi ber Dig samtidigt att också hjälpa oss förstå att det finns andra som hör våra rop.
Låt oss inte bara lyssna efter den som behöver vår hjälp utan också våga lyssna till den som vill ge hjälp åt oss.
När vi förstår att Du förstått hur mycket nöd det finns på vår jord, även hos oss, låt oss då med Dig få tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Låt oss därvid få upptäcka att vi också är föremål för andras tjänande.
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet:
Ett enda bröd och en enda mänsklighet.

Monday, 22 August 2016

Oordnade diskussioner ...

Svenska Bibelsällskapet ger ut en bibelläsningsplan. Idag är texten hämtad från 2 Timotheosbrevet. En av verserna lyder:
Tillåt inga dum­ma och oord­na­de dis­kus­sio­ner. Du vet att de vållar strid ...
I och för sig är även "dumma och oordnade diskussioner" tillåtna i en demokrati. Vi har ju både yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

Ändå tycker jag författaren till detta brev (Paulus) har en poäng. Dessutom visar textavsnittet det vi vet och även författaren till Predikaren (Salomo) visste:
Intet nytt under solen ...