Thursday, 22 September 2016

Facebook – Guds bok

Idag har jag mött blivande diakoner, som studerar på distans, vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det var homiletik på schemat. De hade fått i uppgift att utforma andakter och redovisa dessa inför klassen. Fokus låg på budskapet.

Vi använder en bok av Eva Abragi, utgiven på Verbum 2004, som heter:
Andaktens byggstenar
Hon lyfter fram följande:
Bibeln
Budskapet
Bilden  
Bönen
Busiken
Självklart faller jag för humorn i att skoja till det i den sista byggstenen. Eva menar att minimum i en kristen andakt är att ha med bibeln och bönen. Jag håller med. Temat var:
Rik inför Gud
De studerande var uppfinningsrika. I en andakt för barn fick vi fundera över innehåller i en skattkista. Det visade sig vara en spegel, där vi kunde se vår egen spegelbild – skapade till Guds avbild. En annan visade bilder på olika lador och frågan ställdes:
Hur ser Din lada ut?
Bakgrunden var Jesu liknelse om den rike mannen som samlade i sina lador, för att finna att han måste lämna allt en dag. Ytterligare en ställde frågor på ett äldreboende om hur de äldre, eventuellt, fått lämna över gården till sina barn eller kanske se den köpas upp av någon annan. Vi fick vara med på en samling för nyblivna föräldrar, där var och en fick ett höstlöv att hålla i och utifrån det fundera över sitt liv. På en personalandakt låg ett stort hjärta på golvet och vi mediterade över en text från 1 Johannesbrevet om att älska sina syskon.

Susanne tecknar orden: "Jag ber för Dig" till Agneta.
Jag har fått löfte att publicera ett foto på Agneta och Susanne. Agneta är teckenspråkig och i Susannes och hennes andakt fanns det med ett moment, där var och en fick ta emot ett ljus och se följande ord tecknas:
Jag ber för Dig!
Det var starkt och det är verkligen en tillgång att ha teckenspråkiga studerande, som lyfter in ytterligare ett språk i vår lärande miljö. Exempelvis har vi samtalat mycket om busikens betydelse för den som inte hör den. Något att vara medveten om.

Marita och Tina hade valt Facebook som bild för att åskådliggöra budskapet. Frågan var, om Facebook istället skulle ha hetat Godbook – vilka uppdateringar skulle vi då göra? Om det var inför Gud vi valde att ladda upp olika bilder och texter. Mycket tankeväckande. Vad är det som gör mig

Rik inför Gud.

Wednesday, 21 September 2016

Fairtrade Challenge 20 oktober

Nu är det mindre än en månad kvar. Om Du som läser detta finns i något sammanhang den 20 oktober där det förekommer fika, kan Du delta. Ett födelsedagsfika med rättvisemärkt te och kaffe. Personalfika på en arbetsplats. Möte i bostadsrättsföreningen eller utbildning av matchledare i ungdomsfotbollen. Spelar ingen roll.

Gå in på hemsidan för Fairtrade Challenge och anmäl Ditt lag. Länken kommer här.

Om Du bor i närheten av en Fair Trade Shop - gå dit och handla det rättvisemärkta, som ska fikas upp. Det kan såklart vara te eller kaffe. Men det finns säkert också kakor eller ingredienser till något ätbart. Choklad mm.

I Uppsala finns Fair Trade Shop Globalen. Butiken finns på Sysslomansgatan 2. I Kyrkans hus. Den har öppet vardagar 11-18 och lördagar 11-15. Jag är stolt och glad ordförande för föreningen som står bakom butiken. Det kommer säkert att finns gott om förslag på vad som kan finnas på fikabordet den 20 oktober. Besök alltså butiken!

Och anmälan Ditt fikabord till Fairtrade Challenge!


Friday, 16 September 2016

Talita koum, Jesus och Greven av Monte Cristo

Det är Pridefestival i Uppsala. Jag har varit med i planeringsgruppen. Jag skulle ha modererat ett samtal med polisen ikväll men polisen hoppade av i sista stund på grund av brist på poliser i tjänst. Tråkigt. Uppsalas Pridefestival har ett särskilt fokus på utländska medborgare och det kommer många asylsökande. De hade behövt få föra ett samtal med svensk polis. Det hade också varit spännande att få leda det samtalet.

Lionessas och Annas röster passade mycket bra ihop.
Men mycket annat händer under helgen. Tidigare idag var vi på konsert med Lionessa. Vi känner henne. Hon framför egenskrivna sånger om hur det är att vara transperson. Det blir svårt att ge ord åt det hon förmedlar men jag ska försöka genom att beskriva två av sångerna.

Den ena handlar om Greven av Monte Cristo. Edmond Dantès blir sviken av sina vänner och hamnar i fängelse. I fängelset föds en dröm om att finna den skatt som ska göra att Dantès kan komma tillbaka, förändrad.

Den andra handlar om den lilla flickan som Jesus uppväcker från de döda enligt Mark 5:41. Lionessa såg mig i publiken och sa att eventuella närvarande teologer får komma med invändningar efter konserten. Men jag har inga invändningar. När Jesus befriar människor enligt de bibliska berättelserna inbjuds vi att gå in i berättelsen och få del av befrielsen.

Båda berättelserna blir i Lionessas tolkningar, bilder av en transpersons resa ut i friheten. De och flera andra sånger blev starka uttryck för hopp och framtidstro. Och en uppmaning till oss som lyssnade att inte vara rädda.

Monday, 29 August 2016

Ett enda bröd ...

Under många år har jag bett Olov Hartmans välkända och älskade nattvardsbön:
Ett enda bröd och en enda mänsklighet ...
Den är fin. Tankeväckande och uppfordrande. Jag ber den gärna och hoppas att den ska finnas levande hos oss länge.

Samtidigt gnager en liten tanke i mig. Något i kyrkosynen. Ömsesidigheten. Behovet att få bidra, ge, behövas. Men när får vi ta emot vad andra har att ge?

Nej, det kanske inte är rätt att kritisera en bön. Men går det att utveckla en bön? Tänka vidare? I så fall skulle jag vilja be ungefär såhär:
Gud, du inte bara blev utan Du är också ett svar på vår bön.
Du är bröd för vår hunger.
Vi ber Dig:
Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd.
Samtidigt ber vi dig:
Öppna våra ögon, så att vi ser att vi saknar sådant, som andra äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört.
Vi ber Dig samtidigt att också hjälpa oss förstå att det finns andra som hör våra rop.
Låt oss inte bara lyssna efter den som behöver vår hjälp utan också våga lyssna till den som vill ge hjälp åt oss.
När vi förstår att Du förstått hur mycket nöd det finns på vår jord, även hos oss, låt oss då med Dig få tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Låt oss därvid få upptäcka att vi också är föremål för andras tjänande.
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet:
Ett enda bröd och en enda mänsklighet.

Monday, 22 August 2016

Oordnade diskussioner ...

Svenska Bibelsällskapet ger ut en bibelläsningsplan. Idag är texten hämtad från 2 Timotheosbrevet. En av verserna lyder:
Tillåt inga dum­ma och oord­na­de dis­kus­sio­ner. Du vet att de vållar strid ...
I och för sig är även "dumma och oordnade diskussioner" tillåtna i en demokrati. Vi har ju både yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

Ändå tycker jag författaren till detta brev (Paulus) har en poäng. Dessutom visar textavsnittet det vi vet och även författaren till Predikaren (Salomo) visste:
Intet nytt under solen ...

Wednesday, 17 August 2016

Att bära blad

Ordet portfölj kommer från franskans portefeuille. Verbet porter betyder bära och feuille betyder blad. En portfölj bär alltså blad.

På Svenska kyrkans utbildningsinstitut arbetar vi med portföljer. Det är en ifrågasatt metod. Av en tidigare studerande fick jag en länk till en artikel som diskuterar bland annat denna metod under rubriken
Farliga pedagogiska tekniker?
Artikeln är skriven av Andreas Fejes, Linköpings universitet. Mycket i artikeln är tänkvärt. En del håller jag inte med om. Men jag tar på allvar när vissa tidigare studerande inte uppfattat metoden som en hjälp. För det är så den är avsedd. Som en hjälp för den som studerar.

Därför sätter jag mig nu och funderar. (Liksom vi gjort på vårt avdelningsmöte idag). Och då blir det en hjälp för mig att tänka på ordets innebörd. Eller hur det skulle kunna gå att tänka fritt kring något som bär blad.

Det handlar om växt. Ett träd eller en buske bär ju blad. Och vi vet att det är just i bladen som fotosyntesen äger rum. Den process som producerar byggmaterial till trädets växtprocess.

De blad som de studerande lägger i sin portfölj (kanske i digital form) ska ha samma funktion. Där ska det ske en process som bidrar till växt.

Genom att skriva får den studerande syn på sina tankar. När texter delas med andra kan synergier uppstå. I analysen av terminens olika texter ställs frågor som t ex
Var befinner jag mig?

Vart ska jag?

Vad behöver jag för att komma dit?
Som lärare och skolledning behöver vi bli bättre på att kommunicera dessa mål med de studerande. Artikeln kritiserar ju just de dolda normerna. Säkert behöver det också finnas ett stort mått av frihet för den mångfald som alltid finns i olika sätt att lära sig på. Jag hoppas att vi är på väg dit.

Tuesday, 16 August 2016

Talar djur olika språk?

Vår hund är född i Sydafrika. Nu bor han i Sverige. Han har även bott i Nederländerna.

Det går att säga mycket om Ludde. Dels att han är svanslös. Eller åtminstone har en kortare svans än andra Jack Russell Terriers. Detta för att svansarna kuperades i Sydafrika 2003, när han föddes. D v s klipptes av.

Dels har vi upptäckt att Ludde inte alltid är helt bekväm med att andra hundar finns i närheten. Människor går bra. Andra hundar - nej!

Jo, får de bara tid på sig brukar det såklart lösa sig. Men när både Ludde och den andra hunden är i koppel, då skäller Ludde ”som en bandhund”.

Vid morgonens promenad fick jag syn på en skylt, som gjorde reklam för Fråga Lund. Kristian Luuk frågar:
Har getter dialekter?
Ja, samma fråga har jag ställt när det gäller Ludde. Talar han ett annat språk än hundar i Sverige? Är det så att andra hundar betraktar honom som en migrant (vilket han ju är) och behandlar honom därefter?

Och eftersom hundar ju till stor del kommunicerar med svansen blir det ju inte bättre av att han saknar delar av den.


En liten tröst är dock att han är i Pelle Svanslös stad.