Thursday, 22 September 2016

Facebook – Guds bok

Idag har jag mött blivande diakoner, som studerar på distans, vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det var homiletik på schemat. De hade fått i uppgift att utforma andakter och redovisa dessa inför klassen. Fokus låg på budskapet.

Vi använder en bok av Eva Abragi, utgiven på Verbum 2004, som heter:
Andaktens byggstenar
Hon lyfter fram följande:
Bibeln
Budskapet
Bilden  
Bönen
Busiken
Självklart faller jag för humorn i att skoja till det i den sista byggstenen. Eva menar att minimum i en kristen andakt är att ha med bibeln och bönen. Jag håller med. Temat var:
Rik inför Gud
De studerande var uppfinningsrika. I en andakt för barn fick vi fundera över innehåller i en skattkista. Det visade sig vara en spegel, där vi kunde se vår egen spegelbild – skapade till Guds avbild. En annan visade bilder på olika lador och frågan ställdes:
Hur ser Din lada ut?
Bakgrunden var Jesu liknelse om den rike mannen som samlade i sina lador, för att finna att han måste lämna allt en dag. Ytterligare en ställde frågor på ett äldreboende om hur de äldre, eventuellt, fått lämna över gården till sina barn eller kanske se den köpas upp av någon annan. Vi fick vara med på en samling för nyblivna föräldrar, där var och en fick ett höstlöv att hålla i och utifrån det fundera över sitt liv. På en personalandakt låg ett stort hjärta på golvet och vi mediterade över en text från 1 Johannesbrevet om att älska sina syskon.

Susanne tecknar orden: "Jag ber för Dig" till Agneta.
Jag har fått löfte att publicera ett foto på Agneta och Susanne. Agneta är teckenspråkig och i Susannes och hennes andakt fanns det med ett moment, där var och en fick ta emot ett ljus och se följande ord tecknas:
Jag ber för Dig!
Det var starkt och det är verkligen en tillgång att ha teckenspråkiga studerande, som lyfter in ytterligare ett språk i vår lärande miljö. Exempelvis har vi samtalat mycket om busikens betydelse för den som inte hör den. Något att vara medveten om.

Marita och Tina hade valt Facebook som bild för att åskådliggöra budskapet. Frågan var, om Facebook istället skulle ha hetat Godbook – vilka uppdateringar skulle vi då göra? Om det var inför Gud vi valde att ladda upp olika bilder och texter. Mycket tankeväckande. Vad är det som gör mig

Rik inför Gud.

Wednesday, 21 September 2016

Fairtrade Challenge 20 oktober

Nu är det mindre än en månad kvar. Om Du som läser detta finns i något sammanhang den 20 oktober där det förekommer fika, kan Du delta. Ett födelsedagsfika med rättvisemärkt te och kaffe. Personalfika på en arbetsplats. Möte i bostadsrättsföreningen eller utbildning av matchledare i ungdomsfotbollen. Spelar ingen roll.

Gå in på hemsidan för Fairtrade Challenge och anmäl Ditt lag. Länken kommer här.

Om Du bor i närheten av en Fair Trade Shop - gå dit och handla det rättvisemärkta, som ska fikas upp. Det kan såklart vara te eller kaffe. Men det finns säkert också kakor eller ingredienser till något ätbart. Choklad mm.

I Uppsala finns Fair Trade Shop Globalen. Butiken finns på Sysslomansgatan 2. I Kyrkans hus. Den har öppet vardagar 11-18 och lördagar 11-15. Jag är stolt och glad ordförande för föreningen som står bakom butiken. Det kommer säkert att finns gott om förslag på vad som kan finnas på fikabordet den 20 oktober. Besök alltså butiken!

Och anmälan Ditt fikabord till Fairtrade Challenge!


Friday, 16 September 2016

Talita koum, Jesus och Greven av Monte Cristo

Det är Pridefestival i Uppsala. Jag har varit med i planeringsgruppen. Jag skulle ha modererat ett samtal med polisen ikväll men polisen hoppade av i sista stund på grund av brist på poliser i tjänst. Tråkigt. Uppsalas Pridefestival har ett särskilt fokus på utländska medborgare och det kommer många asylsökande. De hade behövt få föra ett samtal med svensk polis. Det hade också varit spännande att få leda det samtalet.

Lionessas och Annas röster passade mycket bra ihop.
Men mycket annat händer under helgen. Tidigare idag var vi på konsert med Lionessa. Vi känner henne. Hon framför egenskrivna sånger om hur det är att vara transperson. Det blir svårt att ge ord åt det hon förmedlar men jag ska försöka genom att beskriva två av sångerna.

Den ena handlar om Greven av Monte Cristo. Edmond Dantès blir sviken av sina vänner och hamnar i fängelse. I fängelset föds en dröm om att finna den skatt som ska göra att Dantès kan komma tillbaka, förändrad.

Den andra handlar om den lilla flickan som Jesus uppväcker från de döda enligt Mark 5:41. Lionessa såg mig i publiken och sa att eventuella närvarande teologer får komma med invändningar efter konserten. Men jag har inga invändningar. När Jesus befriar människor enligt de bibliska berättelserna inbjuds vi att gå in i berättelsen och få del av befrielsen.

Båda berättelserna blir i Lionessas tolkningar, bilder av en transpersons resa ut i friheten. De och flera andra sånger blev starka uttryck för hopp och framtidstro. Och en uppmaning till oss som lyssnade att inte vara rädda.