Friday, 27 April 2018

Global Christian Forum


Det finns en världsomspännande, ekumenisk organisation, som heter Global Christian Forum. Ungefär 300 kyrkoledare från i stort sett alla slags kristna samfund har precis mötts i Bogotá, Colombia.

Denna organisation gör inte så stort väsen av sig. Vi hör ofta om Kyrkornas Världsråd som ju är en kolossal apparat. Men faktum är att Global Christian Forum på ett sätt representerar fler kristna i världen. Här möts katoliker, ortodoxa, orientaliskt ortodoxa, protestanter, anglikaner, evangelikala, pingstvänner och så kallade ’independents’. Har jag förstått det rätt är det ett rätt löst sammansatt nätverk, som inte har så stor organisation eller så många anställda. På hemsidan verkar det som om det egentligen endast finns en anställd. Den personen stöds av sex volontärer – en från varje större kyrkotradition.

Svenska kyrkan representeras i Bogotá av biskop Martin Modéus från Linköping stift och ekumenikhandläggare Adriana Gastellú Camp, från kyrkokansliet i Uppsala. Adriana skriver om detta på ekumenikbloggen.

På forumets hemsida läser jag följande:
The search for closer understanding and joining in common challenges across the broad spectrum of Christian faith, comes at a time when global forces of division, mistrust and retreat from connection and community is occurring in across the world.
Det är inte så många som möts. Men de representerar miljarder människor världen över. Det är konstigt att inte mer hörs om denna viktiga samling. Jag har inte sett något i Kyrkans Tidning (men kan ha missat det). Lite nyfiken är i alla fall jag.

Wednesday, 18 April 2018

Fyris Chamber Choir, Fair Trade and isiZulu

With this blogpost I am touching on a number of issues at the same time. I am sure that the heading indicates that.

First of all. Saturday 28 April our Fair Trade Shop Globalen will serve coffee, tea and biscuits to its customers. In Swedish this is called
Lördagsfika
Lördag means Saturday. Fika is a concept which is not easily translated into English. It describes the whole activity when two or more persons drink coffee and tea together. It is usually one of the first words you learn when you visit Sweden. We arrange Lördagsfika once a month and it has become an important activity in our calendar. More customers come to the shop which means that we sell more fair trade products. This is of course our main objective. But equally important is to create a good atmosphere in the shop and in our organisation. We are very happy to have two competent halftime employees in our shop but a lot of work is also done by volunteers. I see a number of volunteers in the shop these Saturdays. And we also experience that it is a good opportunity to recruit new volunteers.

Well, Saturday 28 April the choir in which my wife and I sing, Fyris Chamber Choir, will sing outside our shop. At 1 pm. The program will be traditional. This is the beginning of a long weekend where Sweden celebrates springtime. 30 April is a very special day in Sweden and especially in Uppsala. Engineering and Science students arrange a dramatic River Rafting activity in the middle of the medieval city in the morning. In the afternoon all students gather outside the University Library and following the Vice Chancellor’s example all don their white student caps simultaneously exactly at 3 pm. Directly after one of the oldest choirs, OD, sings traditional spring songs at the same place. After many ball dinners in different venues all gather outside the castle at 9 pm when the oldest student choir, Allmänna Sången, sings the same traditional spring songs. This short concert is every year broadcasted in radio.

From 2018 I hope that we have founded a new tradition. Fyris Chamber Choir sings spring songs outside Fair Trade Shop Globalen. Future will show.

So, what about isiZulu? I was reading a book, looking for some other information, when I coincidently found an old translation of one of our spring songs, in isiZulu. Well, to be honest, it is not a translation – it is a new text. If I understand it correctly it is a text about rain. The coming of rain in South Africa is easy to compare with the coming of spring in Sweden. Therefore I am convinced that Hedvig Posse, who wrote the text, if not translating literally captured the essence of the song with her new text. Hedvig Posse was a Swedish missionary in South Africa from 1887 until her retirement.

To sing this text outside the Fair Trade shop will be one small example of the fact that contacts between countries are important. In the end of the nineteenth century (and for many years) Sweden sent missionaries to South Africa. Today South Africa send Fair Trade products to Sweden. Time changes but the strong links remain.

Vill Du lyssna på några takter ur sången, från en av våra repetitioner, så kommer den här:


If one of my isiZulu speaking readers could read through the text and tell me what you think about the text I would be thankful. And also about our pronunciation in the short video clip.


Sunday, 8 April 2018

Påskens vittnen

Idag är det andra söndagen i påsktiden och temat för denna söndag i Svenska kyrkans evangeliebok är just ’Påskens vittnen’. Jag hade förmånen att få predika i Funbo kyrka och den ännu större förmånen att bland gudstjänstdeltagarna få ha
Hanna-Lisa Ek
Hon är 102 år och är verkligen ett påskens vittne. Hon har varit missionär i Indien, utsänd av Svenska kyrkans mission (SKM). Till professionen är hon småskollärare. Hon var utsänd 1951-56 som sådan men återvände sedan 1965 som föreståndare för ett skolhem. Vad jag förstår hade hon den tjänsten till sin pension, som borde inträffat år 1981. Det betyder att hon slutade det år jag åkte ut som volontär till Sydafrika. Utsänd även jag av SKM.

Hustrun fick en fin pratstund med Hanna-Lisa.
I UNT läser jag att Hanna-Lisa hade gått ungdomsledarutbildning vid Sigtuna folkhögskola åren 1943-44 och det är ju också ett sammanträffande. Hustrun utbildades där till församlingsassistent åren 1980-82.

Hanna-Lisa är en aktiv gudstjänstdeltagare och även engagerad i syföreningen i Funbo och i organisationen Kvinnor för Mission.

Så härligt och inspirerande att få träffa en sådan förebild.

Såklart passade jag på att fotografera henne och bad att få skriva om henne på internet. Jag har ju haft Svenska kyrkans Instagramkonto denna vecka, så det passade bra. Men jag ville även få med något om henne på min blogg.

Monday, 2 April 2018

Denna vecka @svenskakyrkan


Nu har turen kommit till mig. Jag har hand om Svenska kyrkans vandringskonto på Instagram. Spännande!

Men tyvärr har de studerande på Svenska kyrkans utbildningsinstitut självstudier och är alltså inte närvarande här i Uppsala. Det hade varit roligt att få visa hur vi har det på utbildningsinstitutet. Nu får vi nöja oss med oss anställda medarbetare.

Veckan som kommer har vi fortbildning. Detta kommer jag att skriva om och det kommer jag att försöka spegla i mitt bildval.

Säkert blir det också en och annan bild från annat i mitt liv. Så om Du har lust, får Du gärna följa med på @svenskakyrkan på instagram denna vecka.

Och förstås andra veckor med!

Sunday, 1 April 2018

Svenska kyrkan byter namn

Det är inte ofta jag berättar om sådant som händer på kyrkokansliet men nu känns det ändå viktigt att ta bladet från munnen. Även om det är påskdagen. Vad jag förstår kommer Svenska kyrkan inom kort byta namn. Skälen till namnbytet är flera. Det har sedan länge diskuterats hur lämpligt det är att ett av Sveriges många kristna samfund, på ett exkluderande sätt, gör anspråk på att vara just den 'svenska' kyrkan. Ett förslag har därför varit att vi i stället ska kallas den
Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
Namnet är dock redan upptaget av ett annat lutherskt trossamfund. Detta gör att kyrkokansliet nu tänker mer fritt kring det nya namnet.

Det som gjort behlovet av namnbyte akut är två viktiga förändringar vid kyrkokansliet. Dels har vi på kansliet under våren 2018 bytt resebyrå och anlitar numer
Nex travel
Dels har kansliet sedan 1 april en nytt löne- och tidrapporteringssystem, nämligen
Flex applications
För att det ska bli enklare att komma ihåg namnen på de nya systemen - nex och flex - vill därför kyrkokansliets kommunikationsavdelning att ordet 'spex' ska ingå i det nya samfundsnamnet. Att ordet 'spex' har en humoristisk konnotation är i sammanhanget bara en fördel. Humor är en viktig del av Svenska kyrkans kommunikation. Det visar inte minst twitter-succén: taco-Jesus.

Avdelningen för teologi och ekumenik tror dock att det behövs ett tillägg, som uttrycker Svenska kyrkans identitet som trossamfund. Det skarpa förslaget, som också, vad jag förstår, vunnit gehör i både biskopsmötet och kyrkostyrelsen, är därför
Spex Saviours
Som en följd av namnbytet har en ny logotype tagits fram. Den nya loggan präglas både av kontinuitet och förnyelse, då färger och i viss mån form från den gamla loggan behållits.
Om alla berörda ger sitt medgivande kommer namnändringen träda i kraft om ett år, d v s 1 april 2019.