Friday, 25 February 2011

Två elvaåriga tanter

När jag fyllde 50 uppvaktades jag från många håll. Bland de mer oväntade var det jag fick av tant Adin och tant Stråle. Ja, så stod det i alla fall på breven. Nu rör det sig om två elvaåriga tanter, med en stor portion humor. Jag blev mycket glad i alla fall och inte så lite stolt.

Dessa två unga damer, deltar regelbundet i högmässan i S:ta Birgitta kyrka. Ibland med vuxensällskap men lika ofta själva. Vi brukar ibland fika ihop på kyrkkaffet. Om det hinns med.

Nu ingår de i en av gudstjänstgrupperna. På söndag ska vi börja med detta nya arbetssätt. Det blir inte längre en grupp textläsare, som bara läser text och en grupp kyrkvärdar, som bara gör vissa saker. En större grupp tar ansvar för många olika uppgifter – med början i kaffekokning och avslutning i kollekträknande.

De unga damerna ringde i förmiddags. Första repliken:
Vi längtar till på söndag!
Så inspirerande! Om allt går som planerat kommer vi som deltar i högmässan också att få höra en sång av de båda. Jag längtar också! Dessutom deltar de aktivt i förbönen. (Och en del annat).

Idén till gudstjänstgrupper kommer ursprungligen från Helgeands församling i Lunds stift. (Jag tror de var först.) I närheten av Kalmar arbetar Ålems församling enligt denna modell. Snart även S:ta Birgitta församling. Det blir roliga om mer delaktighet om fler personer gör färre saker i gudstjänsten än om några gör mycket.

1 comment:

Carina Etander Rimborg said...

Underbart! Blir alldeles varm i hjärtat när jag läser detta! Det finns hopp!!