Monday, 21 February 2011

Loggblogg

Under halvannan timme har jag nu bedrivit efterforskningar på ACT alliance hemsida. Där kan man se vilka andra organisationer och kyrkor, som är medlemmar. Och man kan forska i hur det ser ut med deras loggor. För de nordiska länderna ser det ut såhär:

Folkekirkens Nødhjælp i Danmark har på sin hemsida en logotype, där både Folkekirkens Nødhjælp, Danmark och actalliance ryms.
Kyrkans Utlandshjälp i Finland har också mer än kyrkans namn och actalliance i sin logga.
Finska missionssällskapet är med i ACT alliance men har inte dess logga i sin.
Islands Kyrkohjälp har inte heller med ACT symbolen.
Norska kykans nödhjälp har med bÅde kyrka, nödhjälp och ACT-loggan. När det gäller Norge och Island kan man notera att de inte har med namnet på sina länder. Det har däremot Sverige och Danmark. Finland hard et i fallet med missionssällskapet men inte utlandshjälpen. Säger det något?
För helhetens skull tar jag även med Svenska kyrkan. För på ACT alliance hemsida finns inte Svenska kyrkan, internationellt arbete med som samarbetspartner utan rätt och slätt: Svenska kyrkan. Det har väl sin historiska förklaring. Svenska kyrkan mission (SKM) var en så kallad kyrkomission. Det var inget missionssällskap. Hela Svenska kyrkan stod bakom SKM och ärkebiskopen var självskriven ordförande.
En av världens största lutherska hjälporganisationer, Brot für die Welt (Bröd för världen) är också med i ACT alliance. De har kvar sin gamla logga. På hemsidan finns ACT-loggan med. Det gör även loggor tillhörande andra organisationer, som Brot für die Welt samarbetar med eller är en del av.
Med andra ord gör olika medlemsorganisationer olika. Kanske är det så att alla ska likriktas och ha med ACT alliance eller actalliance. Frågan är: Kommer det att gå? Är det önskvärt? (OBS! Det jag nu gjort är långt ifrån en vetenskaplig studie. Bara en ytterst liten, översikt. Men kanske ger den ändå något att tänka på!)

1 comment:

Martin Garlöv said...

Den här insamlingsorganisationen har ett liknande namn och liknande logga http://www.actionaid.se/