Friday, 11 February 2011

Svenska kyrkan, internationellt arbete


Man blir lite trött! Svenska kyrkan på nationell nivå, i det här fallet nämnden för Svenska kyrkans internationella arbete, har beslutat ändra namnet på just Svenska kyrkans internationella arbete till Svenska kyrkan actalliance. Hur vet jag det? Jo, jag läste på Karin Långström Vinge’s blogg. Jag gör det ibland. Hon återger detta och hänvisar till ett pressmeddelande? Nej! Till Kyrkans Tidning? Nej! Svaret är: hon har läst det på facebook. Suck!


De flesta som jobbar frivilligt för Svenska kyrkans internationella arbete är väl inte med på facebook, tror jag! (Rätta mig om jag har fel!) De flesta som kommenterar inlägget är negativa! Jag med! Det verkar vansinnigt att ändra namn så ofta. För 10 år sedan fanns två organisationer som hette Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. När vi åkte ut som missionärer var det under varumärket Svenska kyrkans mission. (Då hade man slagit ihop organisationerna men talade om olika varumärken.) Sedan blev det Svenska kyrkan, internationellt arbete. Till det kom begreppet Hela Världen som inte var ett namn utan en slags slogan. Ändå uppfattade många det som själva namnet. Nu ska det ändras. Igen. Och nu tydligen p g a att vi är den del av det internationella arbetet som kallas Act Alliance.
Hustrun ringde till kyrkans hus i Uppsala, där kyrkokansliet inryms, och uttryckte sitt missnöje med detta. Men det är klart! Det var väl redan bestämt!
Så vad kan vi göra? Konstatera att kollekterna till Svenska kyrkans internationella arbete minskar. Att det är svårt att skapa engagemang, när den information som ges lika gärna kunde gälla Röda Korset eller Rädda Barnen. (OBS! Jag gillar både RK och RB. Men de är ju religiöst obundna, vilket inte gäller Svenska kyrkan, internationellt arbete.)
Nej, fram för ytterligare ett namnförslag, som jag lanserat förut. Antingen Röda barnen (om vi nu ska flirta med kommunismen) eller kanske hellre Rädda korset. Det senare kan antingen tolkas som att vi är lite rädda eller att det är dags att rädda det kristna perspektivet i vårt arbete.
Men visst! Svenska kyrkan ackt allajans, som Karin Långström Vinge skriver, fyller ju en oerhört viktig funktion. Det förvirrar begreppen ännu mer.

2 comments:

elisabet said...

I´m not surprised!
Undrar vad detta namnbyte har kostat?

Unknown said...

Hej Anders,

Jag förstår din frustration över nämndens beslut, den internationella verksamhetens benämning har genomgått en resa under de senaste 15 åren.

Men vi får nu ett enklare namn som dessutom fokuserar på oss som kyrka. Det betonar att det är Svenska kyrkan som arbetar internationellt för en bättre värld.

Att vi dessutom kan visa på gemenskapen i den världsvida kyrkan genom att använda tillägget ACT tycker jag är positivt. Det visar på behovet av ekumeniskt samarbete över landsgränser.

Självklart kommer det att ta tid innan kännedomen om ACT har etablerats men redan idag vet många inom Svenska kyrkan vad det är.

@Elisabet - Vad gäller kostnaden för den här förändringen så är den inte särskilt stor. Arbetet med den nya benämningen kommer såklart att innefatta att en ny logotyp ska tas fram men det är inga stora kostnader i jämförelse med skapa kännedom.

Nu kan vi istället fokusera på Svenska kyrkan som 96% redan känner till och som visat sig vara starkt när det gäller internationellt arbete. Detta till skillnad från Hela världen som hade en kännedomsprocent på 1,2% bland allmänheten (enligt den årliga kommunikativa mätningen).

Hälsningar,
Johan Ehrning, informatör på enheten för kommunikation och insamling, kyrkokansliet i Uppsala