Saturday, 19 March 2011

Namnbytet uteblir

Ja, det verkar så. Det verkar som om Svenska kyrkans internationella arbete åtminstone inte byter namn nu. På POSK-bloggen kan man läsa:
Med anledning av arbetet med benämningen av Svenska kyrkans internationella arbete beslutar arbetsutskottet
- att uppdra åt kyrkokansliet att göra en konsekvensanalys
- att ta upp namnfrågan som en programpunkt vid Kyrkans världsdag den 14 maj.
- att meddela kyrkostyrelsen att enligt arbetsutskottets mening bör beslut om logotypens utformning vänta till efter den 14 maj.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Nu går kampen vidare. Kampen för större tydlighet. Vårt internationella arbete är inte bara bistånd. Det är vår räddning. Genom att vara en del av den universella kristenheten får vi kraft, inspiration och hjälp att vara kyrka. Och vi hjälper andra kristna i världen. Att tillsammans bli mer Gudslika. Att vara med och bygga Gudsriket på jorden. Ända in i evigheten. Att vara en del av Guds mission. Halleluja!

No comments: