Tuesday, 22 March 2011

Namnbytet och hustrun

Det blir en ny vända i frågan om byte av namn på Svenska kyrkans internationella arbete. I Kyrkans tidning är hustrun intervjuad:
– Det är bra att ärendet nu kommer att ventileras i ett större sammanhang men varför avvaktade man inte från början med att fatta [beslut om] namnbytet till efter majmötet när det tydligen varit inplanerat sedan länge?
Ja, det kan man undra. Men nu blir det alltså ett möte i Uppsala i maj och då är det viktigt att vara med (för den som blir utvald) och för andra engagerade påverka med insändare, samtal, brev till nämnden osv.
Positivt är det ju, att en opinion tas på allvar!

No comments: