Friday, 25 March 2011

Vrid lite på nacken

Biskop Jan-Olof Johansson var som sagt på våra personaldagar och det var bra. Vrid lite på nacken, var hans budskap. Då får man ett annat perspektiv. Mycket av det vi gör är bra. Vi ser inte alltid de människor vi möter. Han är innerlig. Vid ett tillfälle kändes det som om han inte hade fast mark under fötterna. Han gjorde en bibelexegetisk utflykt till Qumran-sekten vid Döda havet. Blev lite otydlig. Men i övrigt var det mycket bra.
Jag tackade särskilt för att både kyrkan i Costa Rica och i Oxford fick vara med. Vi behöver internationella influenser.
Biskop Melvin i ILCO (Vår partnerkyrka i Costa Rica) sa på Världens fest i Växjö följande:
Vi är inte en kyrka för de fattiga. Vi är det fattiga!
Biskop Jan-Olof tyckte att kollegan fick till det, men vid ett besök i Costa Rica insåg Jan-Olof att det inte var en retorisk fint utan bara en beskrivning av verkligheten.
Från Oxford får vi i Växjö stift konceptet Till Tro eller Till-tro. (I Oxford kallas det Living Faith.) Biskop Jan-Olof talade om
1)Heliga rum
2)Lärjungaskap
3)Levande gemenskap
4)Frigörande ledarskap
5)En levande församling för skillnad i världen
Detta känns lovande!
Och dessutom hänvisade han till Sveriges Kristna Råd och deras brev om utförsäkringarna. Det gjorde han allra först!

No comments: