Friday, 4 March 2011

Imam i kyrka

Sofia församling i Stockholm har anställt en imam, som ska tjänstgöra på fryshuset. Rätt eller fel? Alla har en uppfattning men hur många vet vad det egentligen handlar om. Jag blir nyfiken, så jag letar kunskap. Kan jag hitta något på nätet?
Sofia församlings hemsida ser jag inget om någon imam. Jag ser en cello (reklam för en musikgudstjänst), en inbjudan till Klubb Manifest och en uppmaning att vara med och påverka utvecklingen av församlingen (illustrerad av en nattvardsoblat, som bryts). Är församlingen helt opåverkad av alla skriverier, t ex i Kyrkans Tidnings nätupplaga?

Under fliken ”Aktuellt” finns utöver veckans program också ”Kyrkoherden har ordet” som denna vecka innehåller en gästkrönika av Maria Kjellsdotter Rydinger, präst i Fryshuskyrkan. Det kan inte vara en tillfällighet!Hon skriver bland annat:
Ja, kanske är det så att muslimernas firande av Ramadan kan hjälpa oss att upptäcka något som vi i vår svenska strävan efter modernitet, och att göra allt så ”light” och bekvämt för oss som möjligt, håller på att missa?
Så tycker jag också! Har sagt det många gånger. Lite ledsen kan jag bli att krönikan, som jämför vår kristna fastetradition med fastan inom Islam, är så försiktig. Varför nämner Maria inte Jesus mer än i förbifarten? Jag blir alltid misstänksam över detta. Men jag vet ju inte hur hon tänkt. Men i krönikan får jag ändå inte veta varför en imam är anställd.
Den andra fliken under ”Aktuellt” heter: ”Varför ska jag vara med?” Jag frågar mig om den alltid finns där eller kommit till nu, när en del, enligt inläggen på KT’s nätupplaga, väljer att gå ur Svenska kyrkan.
I övrigt får jag på Sofia församlings hemsida veta allt möjligt. T ex att Sofia kyrka
... byggdes åren 1902-1906 och är uppkallad efter Oscar II:s gemål, drottning Sofia.
Det kanske är mer stötande än att de anställt en imam. Egentligen!
Men jag letar vidare efter kunskap. Varför har de anställt en imam? Kanske något finns på Fryshuskyrkans hemsida? Nej, inte direkt. Men det står att ett ”interreligiöst nätverk” bildades den 21 februari. Maria Kjellsdotter Rydinger citerade då Fryshusets värdegrund:
Vi tror på respektfulla möten människor emellan där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.
Alltså kan jag sluta mig till att imamen är anställd, som ett led i detta. Det är åtminstone vad jag tror.
Lite märkligt är det väl, att inget står uttryckligen. Varken på Sofia församlings eller Fryshuskyrkans hemsidor. Jag lägger märke till bilden: ”Våra Vänner” och ser att EFS också är med.

Skriver de något om imamen? Jo, där står något:
Anmälningarna är igång.
Kan det handla om imamen? Nej, det handlar om anmälningar till Distriktsårskonferensen. Jag fattar. Fryshuset då? Har de något? Jo, där står det om imamen Othman Al Tawalbeh. Han svarar själv bland annat detta:
- Jag kommer att jobba med interreligiös dialog för att öka toleransen mellan människor och minska grogrunden för extremism. Självklart vill jag ge en sannare och mer nyanserad bild av islam än den bygger på extremism. Jag vill ge en bild som bygger på fred, rättvisa och solidaritet ...
Jag får alltså ingen kunskap om hur Sofia församling tänkt eller hur Fryshuskyrkan tänkt just med denna specifika anställning.
Utifrån denna brist på kunskap får jag då göra mig en bild. Jag tror att det handlar om ett gemensamt arbete på fryshuset. Jag såg en bild på fryshuskyrkans hemsida, som såg ut såhär.

Förmodligen har Sofia församling pengar och det är ju också vad kyrkoherden i Sofia församling, säger i en intervju i Kyrkans Tidning:
Det är viktigt för ett lutherskt samfund att vara en aktör i samhället. Vi har resurser, och då är det vår plikt som ett stort kristet samfund att motverka fördomar om religioner.
Så man har sett ett behov av interreligiös dialog och är med och stödjer en sådan. Någon undrar: Kunde inte någon muslimsk församling anställt imamen? Svaret kanske är att de i så fall inte anställt en imam, som fått ägna sig åt dialog, utan en som haft ett mer strikt uppdrag att påverka unga muslimer enbart. Vad vet jag? Är man anställd av Svenska kyrkan misstänker ingen att man försöker påverka någon. Om det är så, dyker andra frågor upp: Betyder det att fryshusprästen inte heller är där för att påverka någon? Inte har ett uppdrag att vittna om sin tro? (Den bild jag får av henne är inte sådan. Jag tror definitivt att hon är en god missionär!)
Jag begriper att det varken är svart eller vitt. Vi är många kyrkoarbetare, som finns till och från i skolor, på sjukhus mm och vi går inte bröstgänges fram. Vi för en stillsam dialog och så bör det vara. Det är få präster som predikar omvändelse och relation till Jesus Kristus på skolavslutningar. Gör man det flyttar snart skolavslutningen från kyrkan. Rätt eller fel, men så menar jag att det är. Så varför skulle den präst, som har fryshuset som sin kontext, göra annorlunda?
Enligt KT menar Maria Kjellsdotter Rydinger att den religiösa bakgrund som många unga har gör att de far illa. Fryshuskyrkan vill visa en annan sida av religionerna.
– Kyrkan måste sträcka ut en hand och hjälpa goda krafter, och hjälpa unga hitta sig själva så att de inte hamnar i extremism. Svenska kyrkan har fortfarande makt och pengar att göra det här, säger Maria Kjellsdotter Rydinger.
Så det handlar om pengar och om makt. Precis som kyrkoherden anser. Och visst är det så. Svenska kyrkan har pengar och makt. Det kan ingen förneka. Men det kan inte vara okomplicerat för imamen att bli föremål för Svenska kyrkans makt och pengar, väl? Hur skulle jag se det om jag vore anställd av en moské? Skulle jag kunna bli det?
Samtidigt bör vi också komma ihåg att det bara handlar om 9 månader. Ett sätt att prova något nytt.
Vad tycker jag då om detta? Tja, jag håller nog med Kyrkans tidnings chefredaktör att det hade varit bättre att någon annan juridisk person anställt imamen.
Någon annan juridisk person i Fryshussammanhanget kunde ha stått för anställningen.
Det blir ju tydligt i imamens svar i KT’s fråga: ”Du blir anställd av en kristen församling, hur ser du på det?”
- Jag ser inga problem. Svenska kyrkan är en institution och fungerar som vilken arbetsgivare som helst.
Nej, vi är inte vilken arbetsgivare som helst. Det vore bättre, menar jag, med en annan arbetsgivare för detta projekt.
Men i sak ändras inget av det. Bör Svenska kyrkan använda sina resurser till verksamhet av denna typ? Ja, det menar jag. Dialog mellan religionerna är bra. Det är bra att ungdomar dras bort från extremism. På många håll projektanställs människor, som kanske inte är imamer, men som har en svag förankring i Svenska kyrkan. Det kan vara motiverat. Sofia församling kunde gått ihop med andra aktörer i ett projekt.
Men för den skull blir jag, på det här stadiet, inte orolig av det som Sofia församling gjort. Man kunde däremot gjort det annorlunda och definitivt kommunicerat motiveringen i sina egna kanaler. Inte bara i en artikel i KT.
I en sådan motivering kunde man också sagt något om sin uppgift att med ord och handling vittna om tron på Jesus Kristus. Jag behöver leta efter dessa dokument. Kanske vet de kyrkotillhöriga i Sofia församling mer än jag. I alla fall hoppas jag det. Risken är annars att det skapas distans mellan kyrkans ledning och dess medlemmar. Även där bör en dialog ske.
På hemsidan hittar jag till slut församlingens verksamhetsplan. Jag måste säga att den är ganska otydlig, när det gäller hur församlingen ser på Jesus Kristus. Ett ledord är att församlingen ska vara Kristusinspirerad. Det förklaras såhär:
Gudstjänstutveckling: Församlingen kommer att deltaga i en utbildning i Gudstjänstutveckling som Stockholms stift och Strängnäs stift inbjuder till. Vi vill bredda vårt gudstjänstliv genom att barn, konfirmander och ungdomar ges möjlighet att aktivt delta i gudstjänstlivet. Vår Barnmöjliggörare fortsätter sitt arbete med att stärka barnens plats och delaktighet i gudstjänsterna. Sambandet mellan kultur, rit och livshållning och mötet mellan vuxna och barn vill vi ska genom-syra församlingslivet. Under 2010 sker kultursamverkan mellan Stockholms Domkyrkoförsamling, Hedvig Eleonora, Katarina och Sofia församlingar i ett konst- och filmprojekt. Detta projekt finansieras till stora delar genom strukturbidrag från Stockholms stift.
Ideellt medarbetarskap: Genom bl. a. satsning på projektet Barn, Kultur och Tro utvecklas det ideella medarbetarskapet samt i arbetet med gudstjänstgrupperna och bland diakonala medarbetare.
Konfirmandarbetet. Vi vill öka antalet konfirmander, därför ska samverkan inom församlingen och mellan kontraktets församlingar utvecklas. Kyrkoherdarna på Södermalm är överens om att detta är en prioriterad fråga.
Samtal och debatter: Vi vill fortsätta att bereda rum för att människor ska få samtala och debattera kring existentiella frågor och frågor som rör kyrkan i samhället samt även bereda möjligheter för det personliga samtalet.
Det känns ordrikt och obearbetat. Detta kan göra mig orolig. Inte att man anställer en imam, utan att man inte verkar veta varför man gör det. Eller åtminstone inte kommunicerar varför man gör det.

No comments: