Monday, 25 April 2011

Påskuppror mot utförsäkringarna

Den 18 april kunde vi läsa i Östran att två ungdomar, Rebecca och Marcus Bornlid, tagit initiativ till en manifestation på larmtorget. Den ägde rum idag. Mot orättvisorna i utförsäkringssystemet. Det var ett bra initiativ. Det var tänkt att hållas utan att det skulle bli partipolitik av det hela. I tidningen kunde man bland annat läsa:
Både kommunalrådet Johan Persson (S) och landstingsrådet Anders Henriksson (S) har tackat ja till att tala på Larmtorget men arbetsgruppen hoppas få dit någon präst, eller kankse [kanske] en diakon, en läkare och förhoppningsvis också någon som är drabbad av systemet med utförsäkring.
Nu var inte Johan Persson där och inte heller Anders Henriksson, vad jag kunde se. Däremot var jag med. Bevis för detta finns på youtube. Eftersom en präst hade efterfrågats gick jag fram och erbjöd mina tjänster. Vilket tacksamt togs emot.

Jag sjöng först en sång av kyrkofadern Ambrosius:
Jorden ska brukas av alla, alla gemensamt, alla tillsammans.
Den känner inga rika, bara fattiga, som den föder.
Det är inte av Ditt goda, som Du ger åt den fattige.
Det är en del av hans eget, som Du ger tillbaka.
Efter att ha talat något om vad ett samhälle är, avslutade jag med att inbjuda alla att vara med och skandera:
Utförsäkra inte mera
Börja rehabilitera.
En kollega från Ålem, Peter Wärnlund, hade kommit med idén och det gillades. Efter mig talade bland andra Lena Hallengren. En av de två riksdagsledamöter, som jag skrev till för ett tag sedan. Men det som berörde mest var de som själva drabbats. Flera talade samtidigt som de grät. Dessutom var det en pensionerad riksdagsledamot för kristdemokraterna, som faktiskt bad om ursäkt, för att dagens system blivit fel. Det var bra!
Vad som nu krävs är dock en intensifierad motståndsrörelse. Vi har råd att låta de sjukskrivna leva drägligt.

1 comment:

elisabet said...

Bra rutet!
Läs även:

http://www.dn.se/ledare/kolumner/en-hogre-rattvisa