Monday, 18 April 2011

Biskopssvar

Nu har även Biskopen i Härnösands stift, Tuulikki Koivunen Bylund, kommenterat min bloggpost om hovets blunder. Såhär kan man läsa på Härnösands stifts hemsida under rubriken “Biskopens anteckningar”.
På min resa har jag hållit två olika föredrag om ledarskap; för ledarforum och i Finska kyrkan i Stockholm, där jag också predikade vid en minnesvärd gudstjänst. Några sammanträden hann jag också med och jag deltog även i kungaparets representationsmiddag på Stockholms slott. En uppmärksam präst från Kalmar hade sett på hovets hemsida att jag hade placerats under rubriken ”myndigheter” trots att det också fanns en rubrik som hette ”trossamfund”. Eftersom vår kyrka under elva år har varit ett trossamfund undrar man ju hur det egentligen är med kungahusets devis ”för Sverige i tiden” och deras kyrkokunskaper överhuvudtaget. Inbjudan till middagen var adresserad till Biskop TKB, Härnösands stift i Östersund!
Lite stillsam kritik av kungahuset från biskopens sida verkar få plats i våra sammanhang. Just när det gäller relationen mellan kungen och biskopen ber jag att få återkomma i nästa bloggpost, som kommer att vara inspirerad av vår resa till Tallinn.

1 comment:

elisabet said...

Läge för en geografilektion - var är Björklund?