Monday, 18 April 2011

Hovet svarar

Skrev till hovet i fredags, som jag antydde i en tidigare bloggpost. Såhär skrev jag:
Hej!

När jag läste gästlistan för kungaparets andra representationsmiddag

http://www.royalcourt.se/download/18.3430a77a12f2c72bd338000765/G%C3%A4stLista+13+april+2011.pdf

hittade jag till min förvåning biskopen i Härnösands stift under rubriken "Myndigheter" trots att det finns en rubrik som heter "Trossamfund".

Sedan 2000-01-01 är ju Svenska kyrkan just ett trossamfund.

Är detta ett förbiseende eller ser hovet på saken annorlunda än Svensk lagstiftning? (Se: Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan).

Jag ser fram emot ett svar på denna min undran! Jag har också skickat en kopia på detta mejl till biskopen i Härnösands stift och hennes administrativa stöd.

Med vänlig hälsning,

Anders Göranzon
Präst i Kalmar
Nu har det kommit svar:

Det var kort, sakligt och positivt. Bra, hovet!

1 comment:

elisabet said...

Roligt att du fick konstruktiv respons på din lilla aktion!