Thursday, 28 April 2011

Pastor från Brasilia

Gerthie har haft besök av en pastor från Brasilia. Spännande! Hon (pastorn, alltså) var i Kalmar utan att jag visste om det. Men man kan läsa mer på Gerthies Allehanda.

1 comment:

Gerthie said...

Anders, självklart ringer jag dig på alla telefonerna nästa gång Nina besöker oss.