Thursday, 5 August 2010

Gode Gud: Hjälp dessa flickor!

När flickorna från Tjetjenien skulle gå på planet i morse blev mamman och yngsta dottern hysteriska. Då avbröts resan. De är fortfarande i Sverige. Kan de nu få hjälp? Kan migrationsverkets personal tillkalla läkare och psykolog, som kan göra en bedömning av mamman och döttrarnas tillstånd? Kan de rent av få en ny prövning? Av humanitära skäl?
Kyrie eleison!

No comments: