Friday, 27 August 2010

Summering av biskopsutfrågningen

Hur kan då denna biskopsutfrågning sammanfattas? Ja, det finns säkert hur mycket som helst att säga. Ingen av kandidaterna beskrev sig själv som en andlig ledare. Det kanske var lika så bra. Men är någon en andlig ledare? Som jag ser det är Dag Sandahl och Lisa Tegby tydligast. På helt olika sätt men ändå profilerade. Kjell O Lejon är det också men jag ser inte en biskop i honom. Jan-Olof Johansson och Per Eckerdahl är med all sannolikhet kompetenta och dugliga. Och jag tror faktiskt att de kommer att bli nummer 1 och 2. Men deras ledarskap är av en annan art. Inte så visionärt. Inte så medryckande. Det kan ju vara bra ledarskap ändå. Lite Bertil Werkström över det hela.
Under utfrågningen skedde en rad handuppräckningar. En handlade om huruvida kandidaterna skulle viga samkönade par. Jag skulle göra det men tycker ändå inte att det ska vara ett kriterium vid ett biskopsval. Man kan vara tveksam till samkönade äktenskap och ändå bli en bra biskop. Om man inser att Svenska kyrkan nu har en ordning för detta.
En annan handuppräckning gällde miljö- och fredsfrågor. Dag Sandahl var tveksam till att det var kyrkans uppgift. Han menar att en kristen människa ska engagera sig i dessa frågor men att kyrkan inte ska ta jobbet från politiska partier och andra organisationer. Det kan jag faktiskt hålla med om. I utfrågningen fick man intrycket att Dag inte är engagerad i dessa frågor. Så är det nog inte. Handuppräckning är ett trubbigt instrument!
Dag Sandahl och Lisa Tegby hade en egen liten match när det gällde vem som hade tagit emot nattvarden av en kvinnlig präst tidigast. Dag skröt med 1965 och Lisa blev märkbart irriterad. Dags tanke var kanske att flera andra biskopskandidater varit mot kvinnliga präster när Dag faktiskt var för. Ja, det blev ett konstigt resonemang.
Jag kommer att rösta på Lisa Tegby. Jag upplever att hon är en tydlig och orädd andlig ledare. Hon är from. Jesus Kristus är viktig för henne. Hon samtalar gärna med både motståndare och meningsfränder. Jag har också upplevt hennes vidsynthet i Luleå stift. Hon har stor erfarenhet av både församlings- och stiftsarbete. Ja, jag tror hon kunde tillföra mycket.

1 comment:

elisabet said...

Jag skulle åxå röstat på Lisa - om jag hade haft rösträtt vilket jag förstås inte har