Sunday, 22 August 2010

Min fråga

Den kom faktiskt med. Alltså:
Hur tänker de olika biskopskandidaterna kring den konflikt som varit i stiftet. Behövs det en fortsatt genomlysning?
Det var tre av fem som fick svara/ville svara på den frågan. Dag Sandahl och Jan-Olof Johansson var överens om att ingen vidare genomlysning behövs. Lisa Tegby däremot svarade att hon skulle behöva veta vad som har hänt, för att se om det fanns något mönster i det, som skulle kunna upprepas.
Utan att vara väldigt insatt, tror jag, att en dåvarande ledamot i stiftsfullmäktige, som nu är ledamot i stiftsstyrelsen samt en domprost, som är biskopens ersättare i domkapitlet, måste ha stor kunskap om konflikten kring förre biskopen. Min fråga är då: är det därför de inte vill ha en genomlysning? Var de i själva verket en del av konflikten? Det är klart, om de vet mer än oss andra om vad som egentligen hände, behöver de ju inte mer kunskap. Men kan det inte behövas en genomlysning för oss andra, då?
Det är förstås enklare för en kontraktsprost i Umeå, som inget vet, att efterfråga kunskap. Att hon gjorde det för egen del var ju klokt. Men min uppfattning är att fler borde få veta vad det var som egentligen gick snett. Jag är i alla fall intresserad. Var det verkligen så, att förre biskopen var problemet och nu när han är borta, är problemet ur världen? Det är ju sällan så enkelt.
Det finns många frågor: Fanns det liknande problem före biskop Sven Thidevall och kanske även före biskop Anders Wejryd? Är det något som sitter i strukturerna? Har det med olika fromhetstraditioner att göra? Hur spelar synen på biskopsämbetet in?
Har vi sopat något under mattan även denna gång? I så fall känns det som att två av kandidaterna nästan tycker att det är OK.
Om jag har fel på denna punkt, skulle ingen bli gladare än jag, att få reda på det.

1 comment:

elisabet said...

Du har med all sannolikhet rätt. Det är en allmän- och folkkyrklig tradition att sopa saker under mattan.
Heja Lisa - som var mycket tydlig med sina svar!