Monday, 30 August 2010

Många goda ord

I olika former sägs det mest snälla saker om vår nye biskop electus. Dag Sandahl hinner gratulera innan han återvänder till sin egen slughet i sammanhanget. Karin Långström Vinge gratulerar. Håkan Sunnliden gratulerar men tror på uteblivet andligt ledarskap. POSK tycker ingenting. Citerar bara stiftswebben. Dagen har inte heller mycket till analys även om en längre artikel utlovas. Kanske ska det vara så denna dag. Vi får se vad som sägs imorgon. Själv ska jag vara i radion kl 7. Dags att sova en stund innan dess.

No comments: