Thursday, 26 August 2010

Manliga förebilder:

En liten reflexion, innan jag skriver lite om vad jag faktiskt tycker om de fem och vem som kan bli en god andlig ledare för vårt stift.
Under utfrågningen nämndes ett antal personer. Jag räknar upp dem jag hörde:
Sven Lindegård, Einar Ekberg, Bengt Inghammar, Martin Luther, Gustaf Wingren, Dietrich Bonhoeffer, Martin Lönnebo, K G Hammar, Anders Wejryd, Ragnar Persenius, Thomas Söderberg, Martin Lind, Ulf Ekman. Ja, det var säkert fler och alla var inte nämnda som förebilder.
Ett kvinnligt namn hörde jag. Tuulikki Koivunen Bylund. Då handlade det om en arbetsplatskonflikt med en av kandidaterna.
Mest märkligt tyckte jag det var att Lisa Tegby, som ju har två kvinnliga förebilder på sin CV, (vilka dessutom är skrivna med fet stil) nämnde samtliga manliga förebilder men inte de två kvinnliga. Eller hörde jag bara fel? Varför utelämnade Lisa Ester Lutteman och Margareta Melin?
Jag har sett detta förut: när Helle Klein, inför biskopsvalet i Linköping, på sin CV skrev om vilka hon arbetat ihop med nämnde hon, om jag minns rätt, nästan enbart män. Min fråga är: Måste en kvinna, som vill bli biskop, koppla ihop sig med män, för att räknas?
En annan fråga, som jag ärligt ställt är: om någon skulle fråga mig om mina trosförebilder, skulle det även i mitt fall bli mest män?
Ja, här finns kanske en del att fundera över.

No comments: