Sunday, 1 December 2013

1:a Söndagen i Advent

Igår, lördag, ringde en av prästerna, pastor Biyela. Hon låg på sjukhus och behövde hjälp. Kunde jag möjligen tänka mig att predika i Sobantu? Tja, varför inte. Visserligen hade hustrun och jag tänkt fira gudstjänst i Eastwood men där hade jag ingen uppgift, så efter en kort konsultation med nämnda hustru tackade jag ja. En pensionerad präst, pastor Ndlovu, skulle också vara där. Han skulle ta hand om nattvardsdelen.

I morse åkte vi hemifrån i god tid. Gudstjänsten skulle börja vid 9, så vi var där kring 8.40, vilket visade sig vara ganska mycket för tidigt. Jag mediterade lite över antependiet (d v s det lila tygstycket framför altaret). Jag såg en grekisk bokstav: Ω (Omega). D v s det grekiska alfabetets sista bokstav. Men var fanns Α (Alfa)? Enligt Upp 22:13 säger Jesus:
Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet.
När jag ser altarklädet i Sobantu tänker jag hur kontextuellt det är att inte A syns. Det är alltid så flytande med början. Det kan börja i tid eller en halvtimme senare. Folk droppar in. Däremot stannar alla tills det är slut. (I Sverige är det ju ofta tvärtemot. Alla vill vara i tid när något börjar, men det är oftast kulturellt acceptabelt, ja närmast lite fint, att gå innan det är slut. Det visar att man har något annat för sig efteråt. Något som är viktigare.)


Nu blev det så i Sobantu idag att vi började ca: 9.40. Dessutom byttes altarklädet ut mot ett blått, för det är den färg som används i advent.

Det visade sig också att även en tredje präst fanns på plats: Pastor Nzama arbetar på ”Premiers office” (vi skulle säga länsstyrelsen) men är s k ”self-supporting minister. Det är många präster som har annan anställning men är knuten till en församling, där de leder gudstjänster så ofta de kan. Alltid utan att få betalt.

Pastor Nzama tog hand om inledningen, jag predikade och pastor Ndlovu skötte nattvarden. Det blev en fin gudstjänst med mycket sång, i vanlig ordning. Vi sjöng även psalm 60, som är ”Bereden väg för Herran” – fast på isiZulu. Om Du vill lyssna, kommer länken här.
No comments: