Saturday, 28 December 2013

Barnen - förebilder

Idag är det Värnlösa Barns dag. Morgondagen - Söndagen efter Jul - har som överskrift: 
Guds barn
Mina tankar inför söndagen kommer här:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibeln ger oss exempel på hur vuxnas maktbegär är så starkt, att till och med barn upplevs som hot. En berättelse handlar om hur Herodes lät avrätta barn i Betlehem, i rädslan över att Jesusbarnet kunde vara en blivande konkurrent. Ett annat exempel är när Egyptens härskare dödade barn för att hebréerna annars kunde blivit för många. Barn drabbas av vuxnas maktkamp. I Betlehem och Egypten. Det hände då och det händer idag.

De bibeltexter vi läser detta år, på söndagen efter Jul, ger delvis en annan bild. Jesus säger att barn är förebilder. Profeten Jesaja målar en framtidsvision, där barnen kan vara trygga till och med i sällskap med lejon och ormar. Genom berättelsen om Mose förstår vi att barn kan räddas undan maktövergrepp. I hans fall var det en modig mamma, en finurlig syster och en älskande prinsessa, som såg till att han överlevde.
När Svenska kyrkans kyrkomöte tidigare i år kom överens om att alltid göra en barnkonsekvensanalys innan beslut fattas, var det ett sätt att förhindra att barn drabbas av vuxnas maktmissbruk. Barnkonventionens tredje artikel säger att vid ”alla åtgärder som rör barn … skall barnets bästa komma i främsta rummet.” Vi vet att det inte är så i världen i stort och inte heller i vårt eget land. Barnens väl kommer ofta i sista rummet.

Nydöpta barn i den Anglikanska
katedralen i Pietermaritzburg
den 17 november 2013.
Två av dem har sina dopljus -
den tredje har annat för sig.
Barn drabbas i såväl materiellt rika som materiellt fattiga sammanhang. Enligt undersökningar jag tagit del av sjunker skolresultaten både i Sydafrika, där jag nu bor och i Sverige, som är mitt hemland. Det är ett tecken på att barn inte får den utbildning, som de har rätt till. Vi vuxna tänker mer på vår egen bekvämlighet. Det är allvarligt.

Det är bra att detta allvar drabbar oss mitt i julfirandet. Gud föddes in i utsatthet och Jesu liv var hotat från första början. Därför varnar Jesus ofta sin omgivning för att missbruka sin makt. Han uppmanar till ödmjukhet och det innebär inte att se ner på sig själv men att vara medveten om sina begränsningar och sitt behov av andra människor. Jesus uppmanar särkskilt sina lärjungar att vara som barn.
Det är viktigt att vi får positiva och stärkande bilder av barn. Ett barn kan leva i en utsatt situation men samtidigt vara den som bär hopp och glädje till de vuxna. Barn i hela världen lever i utsatthet. Oavsett etnisk bakgrund, kön eller sociala förhållanden. Det gäller barn utsatta för migration och trafficking såväl som barn i materiellt sett stabila förhållanden, där girigheten och konsumismen ändå gör att barnet glöms bort.

När Jesus säger att vi ska bli som barnen är det för att vi ska inse att vi alla i viss mening är som barn. Beroende av varandra och ytterst beroende av Gud. Med en av dagens böner ber vi: Hjälp oss att i Jesu jordiska ringhet se Guds himmelska makt!

Dessa tankar är publicerade på Svenska kyrkans hemsida.


No comments: