Thursday, 23 May 2013

Nu har jag läst domen

Alltså domen från Tingsrätten i Umeå, som friade den unge man, som fört upp en vinflaska i en ung kvinnas vagina, så att det började blöda. Två andra unga män var med.  De var åtalade för delvis andra saker eller medhjälp. De friades också.

Fyra personer berättar fyra sinsemellan olika berättelser. Det verkar dock finnas en del som de beskriver lika. Det som alla varit överens om att göra kan man väl ha en del synpunkter på men det verkar inte vara brottsligt i alla fall. Däremot går meningarna isär när det gäller flaskan.

Tingsrätten ger en beskrivning, som i stort sett går ut på att kvinnan inte ville att flaskan skulle användas. Men sedan läser jag följande mening:


Utredningen ger också utrymme för en annan – måhända mindre rimlig – bedömning av vad som visats ha inträffat …
Den bedömningen går ut på att kvinnan hållit samman sina ben före det att flaskan fördes in i hennes underliv men

… att det inte med nödvändighet av de tilltalade måste ha uppfattats som ett uttryck för bristande samtycke från hennes sida, utan möjligen som ett tecken på blygsel eller inledande tvekan.
Det blir denna, mindre rimliga linje, som tingsrätten går på.

Sedan följer en mening som för tankarna till Tage Danielsson berömda monolog om Harrisburg:
Eftersom de tilltalades respektive berättelser i denna del – låt vara att de framstått som mindre rimliga och sannolika än A:s berättelse – likväl inte kan anses så osannolika att det kan anses uteslutet att händelseförloppet utvecklat sig på det sätt som de berättat om, så råder ett rimligt tvivel beträffande [x]’s och [y]’s skuld och de ska därför inte dömas för våldtäkt respektive medhjälp till våldtäkt.
Riktigt obegripligt blir det också, när tingsrätten ändå ska meddela den huvudmisstänkte någon form av kritik och skriver:
Enligt tingsrättens mening agerade [x] på ett utomordentligt omdömeslöst sätt då han förde in flaskan i A:s underliv utan att förvissa sig om den var i sådant skick att den inte kunde förorsaka A skador.
Ja, det står faktiskt precis så.

Jag förstår att det inte finns något uttryckligt förbud mot att använda olika former av prylar i samband med sex. Men när jag läser domen verkar det som att även tingsrätten anser att kvinnan inte samtyckt. Är inte det själva grundbulten. Samtycke. Prata med varandra. Om inte med ord, så med kroppsspråk. En människa som håller samman sina ben gör ju just det. Om man inte förstår vad det betyder får man väl fråga. Vill Du? Får jag fortsätta?

Nej, jag blir inte imponerad och hoppas att domen överklagas.

3 comments:

elisabet said...

Som kvinna är det självklart att en glasflaska inte är det optimala valet för vad man önskar ska användas för penetration av ens underliv - har svårt att tänka mig att de som brukar analsex skulle gilla det heller. Dessutom - en glasflaska - om den är skadad, går sönder...?

Kan kroppsspråket bli tydligare än att man håller ihop sina ben ??? Och kroppsspråket lär väl betyda en hel del i det här sammanhanget? Om man blir paralyserad när det gäller talet (jfr begreppet "frozen fright" i samband med övergrepp) så kunde i alla fall hennes kropp tala ett övertydligt språk!

Domen är helt obegriplig, upprörande - jag saknar ord...

Anders Göranzon said...

Det kanske är på tiden att införa ett nytt skolämne: Kropps-språks-förståelse!

Gerthie said...

Med en dom som denna så är det inte konstigt att många kvinnor låter bli att anmäla övergrepp.