Saturday, 8 January 2011

Min son, sjömannen, 5


Yngste sonen har varit ute med båten i snart tre dagar. Borde alltså ha nått hamnen i Kemi. Som jag har lärt mig av en vän som kan finska, på just finska uttalas som om det stavades ”Kemmi”, d v s med ett kort ”e”. På svenska kanske man kan säga Kemi med långt ”e”. Det torde dock vara viktigare att inte uttala k:et som i det ord med samma stavning, som de flesta av oss haft som skolämne. (I detta sammanhang hoppas jag få lite feedback av Rågrut, som ju är den i läsekretsen, som kan mest om det svenska språkets uttalsregler!)
Nåväl, jag tittar på sonens facebook-status, kollar mejl och sms men får inte så mycket information. Bra! Har man nu gett sig hemifrån ska man inte hålla på och kommunicera i tid och otid. När jag var i Kapstaden under ett år 1981-82 fanns varken mobiler eller internet. Jag fick mitt första telefonsamtal hemifrån efter tre månader och kommunikationen skedde enbart brevledes. Sonen gör helt rätt som ägnar sig åt sin praktik och inte åt pappa och mamma.
Men det hindrar ju inte att jag blir nyfiken. Kan man hitta information på annat sätt? Svar: Ja! På en hemsida med namnet MarineTraffic.com finns all information jag behöver. M a o vet den självutnämnde Sherlock Holmes att sonen, om han fortfarande är ombord på båten med namnet Transpaper, vilket jag inte har någon anledning att betvivla, närmar sig Kemi.
Båten befinner sig alltså högst uppe i Bottenviken. Av SMHI lär jag mig dessutom att det är mycket tät eller fast is i Bottenviken. Tur att båten är väl rustad för detta!


Jag önskar sonen lycka till och ser ändå fram emot något litet livstecken så småningom.

1 comment:

elisabet said...

Känner igen din önskan om information sen dotterns jordenrunttripp på ett halvår förra vintern. Nyttigt att tänka på hur det var när vi var unga, när det var snigelbrev som var det vanligaste sättet att kommunicera. Då som nu gällde regeln: "Inga nyheter är goda nyheter".