Tuesday, 18 January 2011

På väg hem

Efter en givande resa i Mälardalen tillsammans med hustrun och sedan ett par dagar på kurs i Bohuslän, styr jag kosan hemåt. Jag åker tåg och är nöjd med SJ.
Kursen handlade om Ignatiansk spiritualitet. Givande. Ignatius av Loyola grundade Jesuitorden, som också kallas Jesu sällskap. På latin Societas Jesu. Förkortas SJ.
Snart får jag träffa hustrun. Det blir mycket bra.

No comments: