Sunday, 2 January 2011

Min son, sjömannen, 1

Det är idag söndagen den 2 januari. Imorgon ska jag skjutsa yngste sonen och en av hans kompisar till Göteborg med lite möbler och packning. De ska dela på en lägenhet och inflyttning ska ske på tisdag. Det finns inte så många fler dagar att vinka på, eftersom sonen ska mönstra på en båt på onsdag. Skrev jag just "mönstra på"? Jo, det gjorde jag. Min yngste son, ska bli sjöman. Och i framtiden andre styrman och kanske så småningom sjökapten. För mig, som visserligen tagit förarbevis för båt och även äger en ytterst liten segelbåt, som dessutom legat på land ett antal år, är detta något stort. Det kan därför tänkas att jag kommer att skriva något om detta på min blogg. (Med sonens goda minne!) För att jag är en blandning av stolt, fascinerad, spänd och förundrad.
Båten är ett s k ro-ro-fartyg. På wikipedia kan man om en sådan båt lära sig följande:
Ro-ro-fartyg (av engelskans roll on, roll off) är fartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land. Detta kan ske genom ramper i fartygets för och akter eller vid fartygets sidor.
Båten går mellan Göteborg och Bottenviken. Kemi, närmare bestämt. Där vi har varit och sett på den s k kemimannen, men det är en annan historia. 10 veckor är praktiken och det känns lite hisnande. Så här ser båten ut:

1 comment:

elisabet said...

Yngste sonens faster är också imponerad! Krama om honom från mig och önska lycklig jungfruresa.