Thursday, 18 December 2008

Luciareaktioner 3

Nu har jag fått Hakelius' text. Tack så mycket!

Pinsamt. Rubriken är som jag skrev: Lucia på Swahili. Sedan kommer det fram att det i luciatåget förekom sång på Zulu-språk. Jag säger det igen: Pinsamt! Zuluerna talar just Zulu. Swahili talas i östafrika. Ett par hundra mil norr om Sydafrika. Det må vara hänt att Hakelius inte vet detta. Men bakom hans kommentar röjer sig inte bara okunskap utan också ointresse, känns det som.

Hans fråga är (och nu citerar jag)
' ... är det olagligt att fira en alldeles vanlig, traditionell, svensk lucia?'
När han konstaterat vad frågan gäller, skriver han läsaren på näsan enligt följande:
'Och där högg ni, förstås.' Ja, vad trodde Du då? Var det inte meningen?
Hakelius vill uppenbarligen provocera och det har han lyckats med. Delvis! Jag läser in mycket mellan hans rader. Ofta hör man kommentaren: 'Jag är visserligen inte rasist, men ....'
Jag blir alltid misstänksam över sådan argumentation.

Så vad tycker jag själv:

Att det är helt OK med olika slags luciatåg. Att ibland bara höra sånger av den art, som Hakelius beskriver som 'ett vanligt, traditionellt, svenskt luciafirande'. (Hakelius säger att det 'krävs åtskilliga universitetskurser för att lära sig att inte begripa vad det är'. Jag undrar i mitt stilla sinne vilket universitet han gått på och vem som har tolkningsföreträde på denna punkt).
Men jag tycker också att det också är helt OK att ibland ta in andra sånger. T o m från andra kulturer. Det kanske man gör, för att man gillar dessa sånger och inte för att, som Hakelius raljerar, man lider av 'ett slags kulturellt Tourettes syndrom'.

Jag ogillar också starkt att man använder olika former av funktionshinder som skällsord. Det tyder på rätt låg moral hos den som skriver.

No comments: