Sunday, 27 September 2009

Oro och influensa

Svininfluensa, vanlig influensa, vinterkräksjuka ...

Hur kul låter det?

Östran hade en artikel igår lördag, där det stod att 'Föräldrar bävar för kräksjukan'. OK, det var TT som stod bakom artikeln, men den återfanns i Östran. En undersökning hade gett vid handen att 71 % av föräldrarna är oroliga. Bakom undersökningen stod försäkringsbolaget Trygg Hansa. Man behöver kanske inte vara Einstein, för att förstå att ett försäkringsbolag lever av människors oro och inte direkt designar sina undersökningar, så att det framstår att människor känner sig trygga i tillvaron.

Men sedan presenteras 4 intervjuer, där samtliga 4 tillfrågade säger att de inte är oroliga. Hade TT bara fyra småbarnsföräldrar att tillgå? Fanns det ingen orolig föräler att intervjua eller ville de inte vara med på bild?

Så frågan är: Är föräldrar oroliga eller inte?

Den som är mest orolig är kanske rubriksättaren!

Jag oroar mig också ibland. Det är mänskligt. Men är det nödvändigtvis tidningarnas uppgift att spå på denna oro?

No comments: