Sunday, 6 September 2009

Ska en präst hålla mun?

Försöker läsa lite om hur mina kollegor uttalar sig om kyrkovalet. Det handlar en del om var i kyrkan besluten ska fattas, hur mycket inflytande politiska partier ska ha och huruvida grad av aktivitet i t ex gudstjänstlivet ska spela in.

Svenska kyrkan har ett regelverk. Enligt detta, kyrkoordningen, räcker det med att vara medlem,döpt och 18 år för att få bli vald till vilket förtroendeuppdrag som helst. För att rösta behöver man bara vara 16 år. M a o har det ingenting med grad av aktivitet att göra.

Men jag anser nog att det är en poäng, att den som sitter i t ex ett kyrkoråd också deltar i gudstjänstlivet. Men om det nu är så att en person blir invald, som i stort sett aldrig går på en gudstjänst, skulle jag ändå se honom eller henne som en person som vill något med sitt engagemang. Som jag ser det, så har den som ställer upp i ett kyrkligt val, därmed sagt att kyrkan och den kristna tron är viktig. Jag ser med andra ord denna person som en medkraft, tills motsatsen är bevisad.

När det gäller de politiska partiernas engagemang i Svenska kyrkan, ser jag det på följande sätt: jag menar att socialdemokrater, centerpartister, moderater m fl självklart ska vara engagerade i kyrkovalet. Men, varför ska de organisera sig enligt partifärg? Det förstår jag inte! Jovisst, det har historiska skäl, det förstår jag. Men tillför det något år 2009? Är det inte bättre att samlas kring sakfrågor? D v s alla som värnar om kyrkobyggnaden, som en viktig kulturhistorisk byggnad, bildar en lista. Alla som vill satsa på barn- och ungdomsarbete en annan lista. De som vill satsa på bibelstudier och gudstjänster mer än krishantering och musikverksamhet, kan bilda en annan grupp. (Detta var bara exempel!) Ett annat alternativ är mer av personval. Då röstar man på personer man har förtroende för.

Men trots allt är jag glad för alla som engagerar sig, både genom att ställa upp på listor och gå och rösta.

Men jag vill att så många som möjligt ska upptäcka vad gudstjänsten betyder! (Men mer om det en annan gång!)

Nu har en präst till i alla fall låtit bli att hålla mun!

1 comment:

Matilda said...

Jag tycker det är bra att du säger vad du tycker pappa!