Tuesday, 31 March 2009

Trivial Pursuit

TP. Äldste sonen frågade om vi kunde spela. Svar: Ja! Han lät mig dessutom vinna, eller så vann jag i kraft av min höga ålder. Svaret på den frågan lär vi aldrig helt få veta!
Trivial pursuit betyder 'alldaglig sysselsättning'. Passar ju bra en vanlig sketen tisdagskväll.
Ändå kan man ställa frågan: Lärde jag mig något nytt? Jo, att Stockholms blodbad ägde rum 1520 och inget annat. Viktigt? Nej, inte direkt. Men kanske bra att kunna. Åtminstone nästa gång jag får frågan. Sonen visste att Winston Churchill efteträdde Chamberlain. Det var ju faktiskt imponerande.
Det bästa var väl ändå att få spela spel med en av sönerna. En vanlig sketen tisdagskväll!

No comments: