Saturday, 21 November 2020

Hosianna-utmaningen

I år blir det svårt att sjunga de älskade adventssångerna tillsammans som vi brukar. Det är i sin ordning, eftersom vi alla behöver hjälpas åt att ta ansvar för att minska smittspridningen.

Samtidigt sitter många människor ensamma. Människor som kanske gärna hade lyssnat. En som sitter ensam är Elsie. Hon är dement och vågar sig inte ut. Hennes son, Uffe, och jag är goda vänner sedan många år. Nu vill jag, tillsammans med hustrun, en av våra döttrar och Uffe, sjunga för Elsie nästa helg.

Vi har gjort ett delbart event på Facebook. Såhär ser instruktionerna ut:


Sjung 3 adventssånger utomhus någon gång under Första Adventshelgen 28-29 november tillsammans med högst 3 andra personer.

·       Ställ er utanför fönstret hos någon person, som ni vet lever ensam.

·       Stå på 2 meters avstånd från varandra. Blockera inte trottoarer eller ytterdörrar.

·       Kommer ni från olika hushåll bör ni behålla den fysiska distansen både före och efter sjungandet.

·       Trängs inte med eventuella andra grupper av sångare.

·       Be någon spela in sångerna och lägg upp i sociala medier under #hosiannautmaningen

·       Sjung unisont eller i stämmor.

·       Det går bra att sjunga helt själv också.

Förslag på sånger är

Hosianna

Dotter Sion

Bereden väg

Lycka till!

Hosianna är ett hebreiskt ord, som finns med i den bibeltext som alltid läses i våra kyrkor på Första Söndagen i Advent. Det är när Jesus rider in i Jerusalem, på en åsna, som folket skär palmkvistar från träden, breder ut sina mantlar och ropar:

Hosianna, Davids son, välsignade vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden (Matt 21:9).

Hosianna betyder: Herre hjälp oss! Rädda oss! Låt det gå oss väl!

Det är ett rop som behövs i denna prövningens tid. Om vi kan ropa och samtidigt göra någon glad och dessutom själva bli upplyftade – så mycket bättre!

Sprid gärna eventet till andra. Det kan säkert bli till glädje för många. Inte bara den ni sjunger för utan även för grannar och förbipasserande.

När vi inte kan mötas till traditionella adventsgudstjänster kan detta bli ett sätt att ändå berätta för varandra att det är Adventstid.

I Uppsala finns en gammal tradition att sjunga serenad på våren. Och i andra länder sjungs carols utomhus kring jul. Detta är ett initiativ i den andan.

No comments: