Monday, 15 December 2014

Söder, Ekeroth och apartheid

Två artiklar i nyhetsflödet. Den ena i fredags i Aftonbladet. Kent Ekeroth har motionerat om att Sverige ska kunna föra register över människor med utländsk bakgrund. Även andra generationens svenskar. Läs motionen här. Den heter: 
Reformering av lag om behandling av personuppgifter
Den andra artikeln finns i DN. Där intervjuas Sveriges Riksdags andre vice ordförande, Björn Söder. I sociala media återges det, att han sagt, att det inte går att vara svensk och jude samtidigt. När jag läser artikeln i DN har han inte riktigt sagt så. Björn Söder skiljer på nationalitet och medborgarskap. Men det han säger är illa nog:
Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid.
Han uttalar sig på ungefär samma sätt om samer och kurder.

Lägg ihop Ekeroths motion med Söders intervjusvar. För mig blir det tydligt att etnisk rensning inte ligger långt bort. Fast det kallas in så utan:
Repatrieringsbidrag
Vad jag förstår har dessa tankar funnits länge hos SD. Jag hittar uppgifter om att förslaget fanns år 2000 på en blogg som heter ’Objektiv SD-blogg’. (Det går naturligtvis att ifrågasätta om objektivitet är en möjlig hållning).

Kort sagt är det nu viktigt att se tecknen. Sydafrika testade en policy, som först kallades 'apartheid'. När ordet fick en negativ klang försökte regeringen beskriva det som 'separate development'. Även denna term fick lämnas till förmån för 'vertical differentiation'. Men inget hjälpte. Till slut fick även majoriteten av de priviligierade upp ögonen för det orimliga. Fler och fler insåg att apartheid fanns kvar, trots namnbytena. Inget kunde dölja det genuint onda. Under detta långa och mycket smärtsamma uppvaknande betalade oerhört många i Sydafrika ett mycket högt pris.

Det som de så kallade Sverigedemokraterna försöker få stöd för är i grunden lika ont. Även om många medmänniskor i Sverige lägger sin röst på denna politik. Även om SD skulle få majoritet och folkviljan därmed talat, skulle jag anse att deras ideologi i grunden skapar ett ont system.


No comments: