Thursday, 14 February 2013

One Billion Rising - Durban

The first person I saw was a woman directing herself to the President of South Africa. J Z. Jacob Zuma.

Den första personen jag såg var en kvinna som riktade sig till Sydafrikas president. J Z. Jacob Zuma.When we got to the Magistrates Court in Durban the dancers, who were going to lead as all, were already well prepared.

När vi kom till tingsrätten i Durban var dansarna, som skulle leda oss i dansen, redan väl förberedda.My wife was also among the dancers.

Hustrun var också med och dansade.You need an umbrella when the sun shines.

Man behöver ett paraply när solen skiner.Look at the text that Kudzai has written: "I rise because I am a real man."

Observera texten som Kudzai har skrivit: "Jag reser mig upp för att jag är en riktig man.At the end of the event hand made flowers were planted outside the Magistrates Court.

Mot slutet av manifestationen planterades handgjorda blommor utanför tingsrätten.A petition was also handed over by a representative from Diaconia Council of Churches to one of the prosecutors.

En skrivelse överlämnades av en representant för Durbans kristna råd till en av åklagarna.My wife and I also made a short speech and greeted everyone from my sister, Elisabet, who told us about this event. She is responsible for an activity in Falun later today.

Hustrun och jag höll också ett kort tal och hälsade alla från min syster, Elisabet, som berättade för oss om att det skulle bli en manifestation i Durban. Hon är också ansvarig för en aktivitet i Falun senare idag.

2 comments:

elisabet said...

Wonderful! I have linked to your blogg, dear brother, from http://www.facebook.com/OneBillionRisingVDayFalun

And send my love to my dear dancing sister-in law!

Anders Göranzon said...

Elisabet! She sends her love back to you! <3