Saturday, 28 May 2011

Svenska kyrkan lägger till ACT Alliance - är det så?

Vi var ju på kyrkans världsdag och samtalade om bland annat hur Svenska kyrkans internationella arbete ska benämnas. Som jag förstår det är frågan öppen. Ska beslutas den 13 juni.
Men på hemsidan står det följande:
Beslutet som fattats i Svenska kyrkans Internationella nämnd innebär att den grafiska symbolen globen och texten Hela världen förmodligen kommer att försvinna. Svenska kyrkans internationella arbete ska nu se över vad beslutet betyder för logotypen och för hur vi beskriver Svenska kyrkans internationella arbete i tal och skrift. Den internationella verksamheten ska på sikt kallas Svenska kyrkan.
Är detta bara en lapsus eller var kyrkans världsdag ett spel för gallerierna?

No comments: