Tuesday, 10 May 2011

Jesus är Herre

Idag har jag varit respondent vid ett möte med Östraboakademin. Den startades av dåvarande biskopen i Växjö, Jan-Arvid Hellström. Tanken är att teologer med högre akademisk examen verksamma i Växjö stift bjuds in. Någon presenterar en vetenskaplig text eller del av en avhandling. Idag var det jag.
Vi var fyra personer. Docenten vid Åbo akademi, Christian Braw, TD Lennart Johnsson, TD Peter Bexell och så jag. Det blev ett spännande samtal.
En fråga var:
What is the hart of the matter?
(Efter en roman av Graham Green). Min avhandling handlar ju om den profetiska rösten. Jag läste högt ur SACC’s stadgar:
To give expression to the Lordship of Christ over every aspect and area of human life by promoting the spiritual, social, intellectual and physical welfare of all people.
Ganska väl uttryckt! SACC’s profetiska röst grundar sig på trohet mot Jesus. Följden blir att alla människors väl, på alla plan, ska befrämjas.
När jag visade den blivande framsidan på avhandlingen, som utgörs av ett broderi, som min far gjort, blev det tydligt.


Överst på bilden är ju kronan, som är en bild för Jesu konungslighet. Jesus som är Början och slutet. Alfa och Omega. (En sång vi ofta sjöng i kyrkan och sjunger ännu). Samt Sydafrikas flagga.
I vår svenska kontext skulle detta språkbruk säkert utmana och provocera. Kung, Herre osv är gamla patriarkala begrepp. Ingenting som vi i vår tid vare sig förstår eller behöver.
Men under kampen mot apartheid var detta tvärtom en drivkraft och en grund för kampen mot förtrycket. Kyrkan kan inte och ska inte vika sig under den världsliga makten, eftersom Jesus är Herre.
I dagens seminarium kom vi inte riktigt till de brännande frågorna:
Vad betyder detta i Sverige idag? För någon innebär det att kyrkan ska stå upp mot det som upplevs som modernt och icke förenligt med kristen tro. (Exempelvis möjligheten till samkönade äktenskap.) För en annan, lika from och troende person, är det just detta kyrkan ska stå upp för.
Min fråga är: Kommer vi någonsin att bli överens i dessa och andra frågor? Jo, det tror jag, om vi tillsammans (läs: tillsammans) verkligen söker efter Guds vilja. Men gör vi det var och en för sig, kommer vi längre bort från det äkt-kristna. Säkert kommer många frågor att förbli olösta. Men i vårt gemensamma sökande kan vi åtminstone finna respekt och kanske även kärlek till varandra.
Bibelordet på framsidan av min avhandling handlar just om detta:
Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.
Denna twistsöm gav min far till en gammal kvinna i Bloemfontein, Sadi Matsietseng. Sadi dog för några år sedan men var och är en person, för vilken Jesus var och är en ytterst levande Herre.No comments: