Friday, 6 May 2011

Konfirmandläger

Nu är vi på läger. 14 personer. Med andra ord är det inte så mycket logistik. Som tur är tog Ida och Victor hand om mycket. Men som vanligt är också de unga ledarna till stor hjälp. Liksom konfirmanderna. Vi lagar maten själva och det går bra. Lekar, lektion, samtal, aftonbön osv.
Läger! Det är fint att få vara med.

No comments: