Tuesday, 23 June 2009

Jonathan Jansen


Ja, vem är nu det? Jo, det är en sydafrikansk professor. Jag stötte på hans namn för första gången för ett par veckor sedan. Hans Engdahl skriver om honom på sin blogg:
http://hansengdahl.blogspot.com/
Hans beskriver Jansen som en gränsöverskridande människa. Jansen är själv svart (eller färgad, som en del skulle säga. Lite förenklat kan man säga att det var den kategori, som apartheid-regimen använde om den grupp, som hade mörk hy men engelska eller afrikans som modersmål.) En person, som levt under apartheid-regimen och nu även lever i den första demokratin, är en unik person. Så småningom kommer de som har denna dubbla erfarenhet att dö ut. Därför är personer som Jansen viktiga. Särskilt om de får viktiga, brobyggande positioner. Enligt blogposten, har Jansen blivit s k Vice-Chancellor vid mitt universitet, University of the Free State. (UFS) Det är ju ett väldigt konservativt lärosäte, fortfarande dominerat av vita afrikander. (D v s vita med fr a holländskt utrsprung) Den som nu är Vice-Chancellor är t f rektorn, Teuns Verschoor. Enligt hemsidan
http://www.ufs.ac.za/faculties/content.php?FCode=H1&DCode=HD1&DivCode=0&uid=1087
är universitetets Chancellor i första hand ett cermoniellt ämbete. Det innebär inte att det är oviktig att en svart person får posten som Vice Chancellor. Symbolfrågor är viktiga i Sydafrika.
Men nu kommer vi dock till det viktiga. Han ska inte bara vara Vice Chancellor, utan framför allt rektor. (Jag tror att dessa poster oftast hänger ihop). Det är det viktiga uppdraget. Som rektor leder han arbetet vid universitetet. På hemsidan
http://www.ufs.ac.za/news/newsarticle.php?NewsID=1249
skriver han att en av hans stora uppgifter blir att återupprätta förtroendet för universitetet såväl som förtroendet mellan olika grupper på campus. Han hänvisar till den s k Reitz-incidenten, när några vita studenter trakasserade svart personal och videofilmade eländet. När en av de inblandade gjorde slut med sin flickvän, lär hon ha laddat upp filmen på youtube och så kom det ut. Vill man se videon kan man söka på
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=reitz+Bloemfontein&aq=f
Klippet heter: Reitz Racist Video Bloemfontein. Det är bitvis fruktansvärt! Men det är på samma gång hopfullt att den nye rektorn nämner detta vid namn och vill fortsätta försoningsprocessen. Det ska bli intressant att följa utvecklingen framöver. Han tillträder den 1 juli! (I Sydafrika är det inte sommarlov, utan vinter.)
Märkligt är att det på universitetets öppningssida
http://www.ufs.ac.za/
inte står ett ord om Jansen. Vad det betyder vet jag inte! Jag var tvungen att googla på honom och fick då fram en sida, som ligger väl dold.

No comments: