Saturday, 27 June 2009

Zuma, Jesus och SACC

Det jag studerar är ju hur det Sydafrikanska Kyrkorådet (South African Council of Churches - SACC) har varit som profetisk röst före och efter 1994. Många anser att den starka, frimodiga rösten tystnade, när ANC kom till makten. Kanske ligger det en hel del i det. Men som vanligt är sanningen mer kompicerad än så. Det jag ser är att man visst varit kritisk men att det inte alltid hörts i mediabruset.
Men häromdagen gjorde SACC ett uttalande om president Zuma. Enligt Cape Times har Zuma sagt att ANC ska regera till Jesus kommer tillbaka. SACC menar dels att Zuma inte ska dra in Jesus i sådana uttalanden, dels att det är onödigt, eftersom alla i Sydafrika inte är kristna.
ANC har i sin tur anklagat SACC för att vilja ha monopol på Jesus och den kristna tron.
Frågan kanske inte är av den arten att den skapar mer än lite krusningar på ytan, men det är i alla fall intressant att en kritisk röst hörs från SACC.

No comments: