Friday, 26 June 2009

Konfirmander, javisst!

En dag på konfirmandläger. Först 1 mil i kanot. Så skönt! Därefter pratar vi om uppståndelsen och möjligheten av ett liv efter detta. Det är dags för en värderingsövning. Om ni tror att allt tar slut efter döden, ställer ni er där! Om ni tror på ett liv efter detta, alltså om ni vill fortsätta leva efter döden, ställer ni er i andra hörnet.
- Vilket menar Du?, frågar en uppmärksam konfirmand. - Tror eller vill?
Jaha, tänker jag. Det är ju skillnad på det.
- Vi vill att det ska finnas ett liv efter döden, men vi tror inte att det är så, säger flera ungdomar.
Språkförbistring!
För mig handlar tro mer om att vilja än att veta säkert. Men kanske ungdomarna inte kan tro om de inte får bevis?
Så viktigt att reda ut en del begrepp, när vi kommunicerar. Om vi nu vill förstå varandra.

1 comment:

Matilda said...

Det är inte alltid lätt. Man vill ju oftast mycket här i livet men vi lär oss kritiskt tänkande i skolan och att man hela tiden ska kunna bevisa saker och ting. Då är det inte så lätt att bara vilja tro.