Tuesday, 15 October 2013

Första utlandsfödda ärkebiskopen?

Jag ställer en fråga. Vet inte svaret. Kyrkans Tidning rapporterar att Antje Jackelén valts till Svenska kyrkans nya ärkebiskop. Det kanske är så att Antje blir den första utlandsfödda ärkebiskopen i Svenska kyrkan. Åtminstone sedan reformationen. Betyder det något? Kanske är det en öppning i det som jag alldeles för ofta upplever som en märklighet. Svenska kyrkan. Varför det? Det finns många kyrkor i Sverige. Vad gör vår kyrka svensk? Är det överhuvudtaget önskvärt? Särskilt när samhället blir alltmer mångkulturellt – vilket jag verkligen välkomnar.

Jag vill också gratulera både Svenska kyrkan och Antje Jackelén. Låt oss nu sluta upp i bön kring henne.

Did we just get the first Swedish Lutheran Archbishop electus not being born in Sweden?

I am just asking. I don’t know the answer. The Church Magazine is reporting that Antjé Jackelen has been elected the new archbishop of Church of Sweden. Could it be that Antjé is the first Archbishop in Church of Sweden, who is not born in Sweden. At least since the reformation. Is it significant? Maybe it is an opening in a situation which I often find strange. Church of Sweden. Why? There are many churches in Sweden. What makes our church so Swedish? Is it at all preferable? Especially when the society at large becomes more and more multicultural – which I like!

I also want to congratulate Church of Sweden and Antje. Let us unite in prayer around her!

No comments: