Saturday, 19 October 2013

Vi i femman-teologi

Nu skriver jag om en allvarlig företeelse. Även om jag även försöker vara lustig. Hoppas det går fram.

Under rubriken: ”Med Gudin i tankelättjan” skriver Lena Andersson i DN om hur präster idag utöver makt liksom förr. Då med tydlighet, nu med luddighet (om jag får tolka henne lite fritt).

I kommentarer på nätet delar läsarna upp sig i två läger (mer eller mindre). De som är stolta över att vara s k ”dunbolsterteologer” och de som vill ha mer tydlighet. Sedan finns naturligtvis andra som har andra sätt att förhålla sig till artikeln.

Men är det så enkelt, som att vi är antingen tydliga eller otydliga? Beror det inte på sammanhanget, vilken fråga det gäller etc. Samma person kan vara tydlig när det gäller kristen etik eller rättvisefrågor men mer öppen när det gäller religionsteologi. Jag tror detta är naturligt. Jag håller därmed inte med alla om vad de tycker men visst måste var och en av oss ha rätt att ibland vara knivskarp och ibland mer tvekande?

Så jag lanserar begreppet ”Vi i femman”-teolog:
På fråga (a) säger vi Gud och på fråga (b) vet vi inte.
No comments: