Friday, 9 August 2013

Rösträtt i kyrkan

För någon tid sedan – 7 februari – skrev hustrun och jag en debattartikel i Kyrkans Tidning. Vi frågade hur det kan komma sig att vi, som tillhör Svenska kyrkan, är anställda av densamma, men bor utomlands, inte har rösträtt i vår kyrka och inte heller kan betala kyrkoavgift. Debattartikeln lästes av en del människor och några hörde av sig. Kollegan och vännen Bertil Murray, som tillhör nomineringsgruppen Frimodigkyrka, hörsammade ett av våra önskemål och har till årets kyrkomöte skrivit en motion i frågan. Tack, Bertil! Den går att läsa här. (Leta efter nummer 2013:46)

De flesta motioner till kyrkomötet avslås. Vi får se om det också gäller denna motion. Men det viktigaste kanske är samtalet och diskussionen. Visserligen är vi bara runt 20 st som är utsända medarbetare i Svenska kyrkans internationella arbetare men egentligen gäller det väl alla Svenska kyrkans medlemmar som bor utomlands. Hör vi till eller inte?

No comments: