Wednesday, 7 August 2013

Världen landar i Roslagen

Mitt i den svenska sommaren landar världen i Roslagens skärgårdsidyll. Vi är på sommarseminarium med Svenska kyrkans utsända medarbetare. Vi bor och arbetar på så skilda platser som Jerusalem, Hong Kong, Nairobi eller Porto Allegre, för att bara nämna några. Vi är lärare, läkare, filmare, präster och mycket mera. När vi samlas på detta sätt har en del av oss sina barn med, så vid matbordet trängs två-åringar med sextio-åringar. Det är rörigt och rörligt.

Det som förenar oss är att vi alla är utsända av Svenska kyrkan. Men en del av oss har också andra medborgarskap. Vi är nog många som känner att vi har vårt hjärta i flera världsdelar.

Vi dagens morgonbön bildade vi en stor cirkel, som uttryckte att vi har förmånen att arbeta över hela vår jord. Vi tände ljus för olika regioner och bad för människor i hela världen. När vi sedan dansade i en cirkel runt det tänkta jordklotet, var det ett sätt att uttrycka att vi är en del av den världsvida kyrkan.

Just nu är vi med om en workshop om kommunikation. Det handlar om att vi ska berätta om vad vi är med om på de olika platser, där vi bor och arbetar. Detta blogginlägg är ett sätt att göra det.Elisabet ska snart flytta till Swaziland och Adriana arbetar i Brasilien.

No comments: