Sunday, 19 August 2012

Söndag

Klockan är 9 och det är snart dags att göra sig redo för högmässa i S:ta Birgitta kyrka. Idag ska mycket äga rum. Två nya medarbetare tas emot. I början av högmässan får de komma fram och vi tackar Gud för dessa två, som är en gåva till vår församling. (Och även till andra församlingar!) Sedan ber att Gud ska vara med dem i deras arbete. Det är stort i sig! Men sedan ska vi också ta emot en ny församlingsmedlem. Hur går det till, kan man undra? Finns det en särskild ordning för det? Ja, det kallas dop och denna gång är det en liten flicka. Det sker ganska ofta att vi gör det. Jag har inte så många dop själv men åtminstone någon eller några gånger i månaden får jag vara med om detta stora, att ett par föräldrar tänkt sig att bland det första de vill göra för sitt barn är att söka medlemskap i Kristi världsvida kyrka. Det är fantastiskt, inte sant? Ibland är det också en vuxen människa som tar detta steg. Jag skulle gärna se att det hände oftare och det tror jag också kommer att ske i framtiden.

No comments: