Thursday, 23 April 2009

Val i Sydafrika 2

Långt ifrån alla valsedlar är räknade i Sydafrika. Det första man kan säga är att valdeltagandet har varit rekordstort. Det är ju mycket glädjande. Det verkar också gynna ANC och Zuma. Vilket skulle betyda att ANC lyckats få folk till valurnorna. Jag har inte sett några tecken på att folk röstar under hot, i det lilla jag läst på nätet. Däremot kan säkert graden av information eller i vissa fall brist på relevant information göra att man i vissa områden inte har så mycket att välja på. I vissa valllokaler tog valsedlarna slut och det har även rapporterats att valurnor blev fulla. Sådant är vi inte vana vid i Sverige. Det unga sydafrika ger oss en lektion i demokrati. Är vi beredda att ta det till oss?
Tendensen är att det går bättre för DA än för COPE. Och att ANC hamnar runt 2/3 majoritet. Här är det mycket för tidigt att uttala sig.
Låt oss på detta stadium vara glada för att demokratin lever i Sydafrika.

No comments: