Saturday, 28 February 2009

Campagne och makt

Jo, på provningen igår berättade Nadja/Stefan om att champagne-distriktet håller på att utvidgas. Vissa vingårdar ska införlivas och andra (några bara) ska inte längre få kallas för champagne. Någon har makt att bestämma vad begreppet 'champagne' ska betyda.
Jag ser, såhär i efterhand, en parallell till äktenskapsbegreppet. Även det ska utvidgas. Vem bestämmer? Tolkningsföreträde, igen!
Jag har nog inte tänkt färdigt på detta ännu.

1 comment:

Matilda said...

Du är så smart pappa!