Friday, 6 February 2009

Biskoparna och äktenskapet

Biskoparna (eller åtminstone några) tar bladet från munnen. 9 biskopar i Svenska kyrkan har en debattartikel i DN. Jag har inte satt mig in i allt ännu men en sak har de rätt i:

Äktenskapslagstiftningen har hittills skett i samspel mellan Svenska kyrkan och staten. Det blir annorlunda med den nya äktenskapslagen. Nu utformar staten den själv, utan medverkan från Svenska kyrkan. Då blir det logiskt att staten också handlägger den juridiska delen själv, utan att religiösa eller borgerliga riter och ceremonier blandas in.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=881067

Det betyder att det mest logiska är att staten sköter detta själv! Sedan får de par som ingår äktenskap eller liknande ordna sin egen rit.

Det intressanta är att staten faktiskt struntar i vad t ex Svenska kyrkan tycker. Det är intressant. Då blir ju följden att Svenska kyrkan får agera fritt även å sin sida. Statskyrkosystemet är förbi. Det är bra!

No comments: