Monday, 17 August 2015

Skuttis

Nu ska jag skriva om min nya arbetsplats under en annan rubrik än jag skrev i min förra bloggpost. Jag är medveten om att inte alla vill att Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska kallas för 'Skuttis'. Det låter barnsligt, menar vissa, och för tankarna till ett dagis. Eller en förskola, som det ju egentligen heter.

Men handen på hjärtat: är inte all utbildning en slags förskola? Dessutom är ordet Skuttis bra. Ett 'skutt' är ju samma sak som ett 'hopp'. Så om nu Svenska kyrkans utbildningsinstitut är en plats för hopp eller en skola för livet. En livets förskola. Då måste väl alla vara nöjda?

Alltså fortsätter jag min idé med att tillämpa Utbildningsinstitutets arbetssätt 'Writing as a way of thinking' (skrivande som ett sätt att tänka) på min blogg. Den här gången sattes tankarna igång i söndagens familjemässa. Hustrun och jag deltog i S:ta Birgittakyrkan i Knivsta. Det var både fint och roligt. Roligt, för att vi ju gifte oss i S:ta Birgitta kyrka i Kalmar, där vi också båda arbetat.

Hustrun ska nu börja arbeta i Knivsta församling och eftersom vi bor i närheten blir detta vår hemförsamling ett tag framöver.

Församlingen hade genomfört dagläger under veckan som gått och nu skulle barnen framföra ett drama. Detta gjorde de mycket bra, på predikans plats.

Det passar alltså bra att jag kommenterar just detta, eftersom jag nu undervisar i predikokunskap (homiletik).

Lille Skutt och Bamse, tillsammans med berättaren.
Först berättade en av ledarna om Bamse och om den som skrivit Bamse-böckerna: Rune Lindström. Vi fick veta att Rune Lindström bland annat läste bibeln, för att få inspiration och att många av Bamse-berättelserna bygger på bibelberättelser. Det var just en sådan berättelse, som barnen skulle dramatisera.

Sedan presenterades alla rollfigurer. Bamse, Lille Skutt, Farmor, Skalman, Vargen osv. Mest utklädd var förstås Skalman, så vi fick vänta lite på att just Skalman skulle komma in. I den paus som uppstod utbrast ett av barnen:
Kanske Skalmans mat- och sovklocka har ringt!
Touché! När väl den gröna gestalten kommit på plats började dramat. I korthet handlade det om att Lille Skutt hade fuskat i en kultävling och att detta upptäcktes. Det beslutades att Lille Skutt skulle bestraffas genom att alla tog en näve kulor ur hans enormt stora kulpåse. Men då sa Skalman:
Den av er som aldrig har fuskat får ta kulor ur påsen.
Vilket fick till följd att alla lämnade tillbaka sina kulor och de som inte hade tagit inte tog några.

Inspirationen finns i Johannes 7:53-8:11, för den som vill läsa.

Det var mycket folk i kyrkan och både barn, föräldrar och andra var med och lyssnade aktivt. Så bra!

På mitt schema för hösten ser jag två lektioner med rubriken:
Predika med barn
Så bra att det stod 'med' för i söndags var barnen verkligen med och predikade. Vi får se hur mycket 2 x 45 minuter kan förslå lite senare i höst. Men en sak är säker: jag kommer att tänka på söndagens förkunnelse, där Lille Skutt fick vara med. Med andra ord kommer Lille Skutt även få vara med på Skuttis.

No comments: