Friday, 26 October 2012

Träff för disputerade 2

En annan fråga vi tog upp i Lund var undervisning för kyrkotillhöriga. Hur ser det u med kunskapsnivån bland kyrkans medlemmar? (Märkligt att denna fråga, liksom frågan om de kyrkliga utbildningarna också kopplades ihop vid den konsultation vi deltog i i Sydafrika förra veckan. Det verkar som om vi har beröringspunkter i den svenska och sydafrikanska kontexten. Spännande! Kan vi lära av varandra?)

En idé som kommit upp var att vi som var samlade skulle kunna bidra med forskning kring kunskapsfrågan i vid mening. Frågor som dök upp var:
Kan man ha en tro utan att ha kunskap?
Finns det något som kan kallas för teologisk läskunnighet?
Handlar kunskap bara om det rent intellektuella? Eller finns det andra former av kunskap? Emotionell kunskap etc?
Vilken roll har berättelserna i vår kyrka idag?
Vi som var där fick en fråga om vi ville vara med och skriva bidrag till en antologi kring detta. Det kanske blir en e-bok. Ja, det vill jag gärna. Jag vill gärna bidra med ett afrikanskt perspektiv. Men även andra viktiga frågor dök upp. Kanske blir det så att vi som har disputerat lyfts fram på svenska kyrkans forskningsenhets hemsida. Namn och ämne samt några ord om vad vi kan bidra med i t ex föredragsform. Det kändes bra.

En som just nu har tjänstledigt för att fortsätta med sin forskning är Ann Aldén. Hon är kyrkoherde i Västra Skrävlinge, som bland annat innefattar Rosengård. Där är Svenska kyrkan en klar minoritet. Hon skriver nu ansatser till en missiologi. D v s vad är kyrkans uppdrag i vår kontext idag? Både vad gäller en sakramental närvaro eller vad gäller ett mer utåtriktat vittnesbörd i ord och handling. Spännande!

No comments: