Tuesday, 9 October 2012

Pristagare

Lady Gaga och Pussy Riot har fått John Lennons fredspris. Grattis! Men i morse fick Världsbutiken i Kalmar den tredje Fairtrade-utmärkelsen från Fairtrade City Kalmar. Om detta kan man läsa i bl a Barometern. Och på kommunens hemsida.

På fotot intill finns mer eller mindre synligt: Ingela Carlsson (ordförande i styrgruppen för Fair Trade City Kalmar), Olof Hultén (kassör i Världsbutikens styrelse), Li Lerman (ledamot i Världsbutiken), Johan Sanne (ordförande i Värdslbutiken just nu) Charly Hultén (ledamot), Anders Göranzon (ledamot), Bertil Dahl (kommunalråd).

Bertil delade ut priset och motiveringen löd:
Med ideella krafters hjälp jobbar Föreningen Världsbutiken i Kalmar mycket energiskt med både informationsspridning och opinionsbildning för en ökad medvetenhet om rättvis handel och en rättvisare global handel. Detta också i samarbete med andra organisationer. Föreningen har också hela tiden visat mycket stort engagemang i det lokala arbetet för Fairtrade City Kalmar, inte minst via sin Världsbutik.

Tack för bra insatser för en rättvisare värld!
Priset delades ut på Ben & Jerry´s i Kalmar vid en frukost i morse. Trevligt! Men vi hoppas också att utmärkelsen och uppmärksamheten ska leda till att vi får en ny lokal eller en partner att dela lokal med.

No comments: